Sorodne objave

 

V tem obdobju1 so policisti obravnavali:

 • 166 (185)2 prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar je 10 % manj kot v enakem obdobju leta 2002,
 • 8.247 (7.459) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali 11 % več,
 • 21.206 (21.438) prometnih nesreč z materialno škodo ali 1 % manj.

V teh nesrečah je:

 • 185 (205) ljudi umrlo ali 10 % manj kot v enakem obdobju leta 2002,
 • 1.035 (1.239) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali 16 % manj,
 • 10.939 (9.131) lahko telesno poškodovanih, kar je 20 % več.


Prometne nesreče in posledice:

leto št. prometnih nesreč št. prom. nesreč s smrtnim izidom št. prom. nesreč s tel. pošk. št. prom. nesreč z mater. škodo umrli hudo tel. pošk. lahko tel. pošk.
2001 29.135 194 6.774 22.167 223 1.863 7.708
2002 29.082 185 7.459 21.438 205 1.239 9.131
2003 29.612 166 8.247 21.206 185 1.035 10.939
primerjava 02/03 + 2 % - 10 % + 11 % - 1 % - 10 % - 16 % + 20 %


Prometno varnost na slovenskih cestah je bila v devetih mesecih letošnjega leta v primerjavi z enakim lanskim obdobjem boljša. Število prometnih nesreč s smrtnim izidom (vključno s posledicami) je manjše, bistven upad je opazen predvsem pri mrtvih in hudo telesno poškodovanih, kjer se število poškodovanih udeležencev v prometnih nesrečah manjša, predvsem na račun lažjih telesnih poškodb (te so v porastu).


Najpogostejši vzroki:

 • mrtvi
  • neprilagojena hitrost - 71 (95) ali za 25 % manj kot v enakem lanskem obdobju,
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 65 (52) ali za 25 % več,
  • neupoštevanje pravil o prednosti - 18 (28),
  • nepravilno prehitevanje - 11 (9),
  • nepravilnost pešca - 6 (5),
  • nepravilen premik z vozilom - 3 (3),
  • nepravilnosti na tovoru - 2 (0),
  • nepravilnosti na vozilu - 1 (1),
  • ostali vzroki - 8 (12).
 • telesno poškodovani
  • neprilagojena hitrost - 3.701 (3.255),
  • neupoštevanje pravil o prednosti - 2.602 (2.201),
  • neustrezna varnostna razdalja - 1.905 (1.479),
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 1.691 (1.641),
  • nepravilen premik z vozilom - 682 (548),
  • nepravilno prehitevanje - 432 (519),
  • nepravilnost pešca - 101 (146),
  • ostali vzroki - 680 (581).

Vrsta udeležencev

V prometnih nesrečah je umrlo največ:

 • voznikov osebnih avtomobilov - 73 (79),
 • potnikov - 41 (51),
 • voznik motornega kolesa - 24 (18),
 • pešec - 18 (27),
 • kolesar - 13 (17),
 • voznik traktorja - 7 (4),
 • voznik kolesa z motorjem - 5 (3),
 • voznik tovornega avtomobila - 2 (5),
 • voznik delovnega stroja - 1 (0),
 • voznik kombiniranega vozila - 1 (0).

Mrtvi v prometnih nesrečah glede na kategorijo cest

V tem obdobju je največ ljudi umrlo:

 • na regionalnih cestah - 57 (61),
 • na glavnih cestah - 38 (49),
 • naselje z uličnim sistemom - 27 (29),
 • naselje brez uličnega sistema - 19 (27),
 • na lokalnih cestah - 16 (10),
 • na avtocestah - 14 (16)
 • na hitrih cestah - 13 (10),
 • na turističnih cestah - 1 (3).

Prometna varnost je bila v primerjavi z lanskim enakim obdobjem povsod, razen na lokalnih in hitrih cestah, boljša glede na nastale posledice. Bistvenih sprememb glede na porazdelitev števila mrtvih glede na kategorijo ceste ni.


Policisti so v obdobju od januarja do maja 2003:

 • ugotovili 427.947 (445.378) kršitev, za katere je predpisana denarna kazen, ali 4 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta,
 • ugotovili 72.480 (79.155) kršitev, za katere je predpisan postopek pri sodniku za prekrške, ali 8 % manj,
 • odredili 174.393 (136.818) alkotestov ali 27 % več kot v enakem obdobju preteklega leta, od katerih je bilo 24.494 (25.716) pozitivnih ali 5 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta,
 • odredili 4.083 (4.399) strokovnih pregledov za alkohol ali 7 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta, od katerih je bilo 1.307 (1.338) pozitivnih ali 2 % manj,
 • 5.616 (6.790) kršiteljev cestno prometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g alkohola /kg krvi ali 17 % manj,
 • 1.985 (1.939) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi,
 • odredili 308 (400) izrednih tehničnih pregledov ali 23 % manj,
 • začasno odvzeli 21.457 (22.800) vozniških dovoljenj ali 6 % manj,
 • zasegli 79 (98) koles z motorjem ali motornih koles, kar je 19 % manj,
 • privedli k sodniku 201 (333) oseb ali 40 % manj in
 • odredili 2.596 (2.725) strokovnih pregledov zaradi mamil ali za 5 % manj kot v enakem obdobju leta 2002, od katerih je bilo v PN 83 (72) in CPP 304 (431) pozitivnih, v PN 167 (186) in CPP 49 (58) negativnih, pri tem pa je v PN 58 (53) in ob CPP 1.726 (1.795) oseb strokovni pregled odklonilo.

 

1 Podatki zajeti iz baze podatkov dne 13.10.2003.

2 Podatki v oklepajih so za enako primerjalno obdobje leta 2002.

 

Uprava uniformirane policije, Sektor za cestni promet