Sorodne objave

 

V mesecu oktobru1 je policija obravnavala:

 • 16 (18)2 prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar je 11 % manj kot lani,
 • 977 (879) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali 11 % več,
 • 2.770 (2.796) prometnih nesreč z materialno škodo ali 1 % manj.

V teh nesrečah je:

 • 16 (25) ljudi umrlo ali 36 % manj kot v enakem obdobju leta 2002,
 • 108 (104) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali 4 % več,
 • 1.305 (1.135) lahko telesno poškodovanih, kar je 15 % več.

 

Prometne nesreče in posledice:

leto št. prometnih nesreč št. prom. nesreč s smrtnim izidom št. prom. nesreč s tel. pošk. št. prom. nesreč z mater. škodo umrli hudo tel. pošk. lahko tel. pošk.
2001 3.601 23 881 2.697 24 252 943
2002 3.693 18 879 2.796 25 104 1.135
2003 3.763 16 977 2.770 16 108 1.305
primerjava 02/03 + 2 % - 11 % + 11 % - 1 % - 36 % + 4 % + 15 %


Prometna varnost na slovenskih cestah je bila v mesecu oktobru primerljiva z lanskoletno. Število prometnih nesreč in posledic (predvsem najhujših) je ostalo na primerljivem nivoju.


Najpogostejši vzroki:

 • mrtvi:
  • neprilagojena hitrost - 8 (8),
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 3 (8),
  • nepravilnosti pešca - 2 (1),
  • nepravilno prehitevanje - 1 (3),
  • neupoštevanje pravil o prednosti - 1 (4),
  • ostalo - 1 (1).
 • telesno poškodovani:
  • neprilagojena hitrost - 380 (303) ali za 23 % več,
  • neustrezna varnostna razdalja - 311 (224) ali za 39 % več,
  • neupoštevanje pravil o prednosti - 303 (295) ali za 3 % več,
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 206 (211) ali za 2 % manj,
  • nepravilen premik z vozilom - 80 (73),
  • nepravilno prehitevanje - 54 (44),
  • nepravilnost pešca - 9 (20),
  • ostali vzroki - 70 (64).


V oktobru sta bila vzrok prometnim nesrečam s smrtnim izidom največkrat neprilagojena hitrost in nepravilna stran oziroma smer vožnje. Podobne so tudi ugotovitve pri telesno poškodovanih, s tem da se je število poškodovanih opazno povečalo pri vzroku neustrezna varnostna razdalja in neprilagojena hitrost.


Vrste udeležencev

V prometnih nesrečah je umrlo največ:

 • voznikov osebnih avtomobilov - 4 (11),
 • pešcev - 3 (4),
 • kolesarjev - 3 (1),
 • voznika motornega kolesa - 2 (0),
 • voznika tovornega vozila - 2 (0).
 • potnik - 1 (7),
 • voznik kolesa z motorjem - 1 (0).


Stanje je v letošnjem oktobru po nastalih posledicah glede na lansko leto pričakovano. Stanje na tem področju se je izboljšalo predvsem med vozniki osebnih avtomobilov in potniki, več pa je bilo žrtev med vozniki enoslednih vozil.


Mrtvi v prometnih nesrečah glede na kategorijo cest

V oktobru 2003 je največ ljudi umrlo:

 • na regionalnih cestah - 4 (5),
 • na lokalnih cestah - 4 (2),
 • v naselju brez uličnega sistema - 3 (3),
 • na glavnih cestah - 2 (12),
 • v naselju z uličnim sistemom - 2 (3),
 • na avtocestah - 1 (0).

 

Policisti so v oktobru 2003

 • ugotovili 46.447 (50.286) kršitev, za katere je predpisana denarna kazen, ali za 8 % manj kot v enakem lanskem obdobju,
 • ugotovili 7.563 (9.446) kršitev, za katere je predpisan postopek pri sodniku za prekrške, ali za 20 % manj,
 • odredili 20.278 (17.478) alkotestov, kar je 16 % več kot lani, od katerih je bilo 3.117 (3.226) pozitivnih ali za 3 % manj,
 • odredili 463 (527) strokovnih pregledov (alkohol) ali za 12 % manj, od katerih je bilo 119 (166) pozitivnih ali za 28 % manj,
 • 653 (802) kršiteljev cestnoprometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g alkohola /kg krvi, kar je za 19 % manj,
 • 255 (204) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi, kar je za 25 % več,
 • odredili 28 (63) izrednih tehničnih pregledov ali za 56 % manj,
 • začasno odvzeli 2.720 (2.898) vozniških dovoljenj ali za 6 % manj,
 • zasegli 5 (10) motornih koles ali koles z motorjem,
 • privedli k sodniku 22 (36) oseb in
 • odredili 259 (340) strokovnih pregledov zaradi mamil ali za 24 % manj kot v enakem obdobju leta 2002, od katerih je bilo v PN 0 (12) in CPP 15 (50) pozitivnih, v PN 14 (15) in CPP 4 (8) negativnih, pri tem pa je v PN 9 (7) in ob CPP 197 (228) oseb strokovni pregled odklonilo.


Barometer prometnih nesreč po mesecih

Barometer varnosti na slovenskih cestah prikazuje, da je v zadnjih dvanajstih mesecih od začetka novembra 2002 do konca oktobra 2003 umrlo 242 ljudi.

Barometer varnosti predstavlja 12-mesečne vrednosti (od 1. 11. 2002 do 31. 10. 2003). Vsak stolpec kaže število mrtvih v zadnjih dvanajstih mesecih. Linearna korelacija kaže razmerje med ciljnim številom mrtvih (ne več kot 210 mrtvih do konca leta 2005) in dejanskim številom umrlih v zadnjih 12-ih mesecih.

Iz prikazanega je razvidno, da se število smrtnih žrtev glede na primerljivo obdobje v preteklosti stalno zmanjšuje.

 

1 Podatki so bili zajeti v bazi podatkov dne 17. 11. 2003.

2 Podatki v oklepajih so za enako primerjalno obdobje leta 2002.

 

Uprava uniformirane policije, Sektor za cestni promet