Sorodne objave

 

V mesecu novembru1 so policisti obravnavali:

 • 10 (18)2 prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar je 44 % manj kot lani,
 • 772 (853) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali 9 % manj,
 • 2.250 (2.424) prometnih nesreč z materialno škodo ali 7 % manj.

V teh nesrečah je:

 • 12 (18) ljudi umrlo ali 33 % manj kot v enakem obdobju leta 2002,
 • 83 (121) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali 31 % manj,
 • 1.063 (1.102) lahko telesno poškodovanih, kar je 4 % manj.


Prometne nesreče in posledice:

leto št. prometnih nesreč št. prom. nesreč s smrtnim izidom št. prom. nesreč s tel. pošk. št. prom. nesreč z mater. škodo umrli hudo tel. pošk. lahko tel. pošk.
2001 3.332 12 735 2.585 14 191 864
2002 3.295 18 853 2.424 18 121 1.102
2003 3.032 10 772 2.250 12 83 1.063
primerjava 02/03 - 8 % - 44 % - 9 % - 7 % - 33 % - 31 % - 4 %


Prometna varnost na slovenskih cestah je bila v mesecu novembru boljša kot v enakem obdobju lani.. Število prometnih nesreč in posledic se je zmanjšalo predvsem na področju najhujših prometnih nesreč in najhujših posledic.


Najpogostejši vzroki:

 • mrtvi:
  • neprilagojena hitrost - 9 (6),
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 2 (5),
  • neupoštevanje pravil o prednosti - 1 (3),
 • telesno poškodovani:
  • neprilagojena hitrost - 329 (389) ali za 15 % manj,
  • neustrezna varnostna razdalja - 220 (228) ali za 4 % manj,
  • neupoštevanje pravil o prednosti - 248 (269) ali za 8 % manj,
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 162 (151) ali za 7 % več,
  • nepravilen premik z vozilom - 83 (60),
  • nepravilno prehitevanje - 35 (46),
  • nepravilnost pešca - 11(28),
  • ostali vzroki - 58 (52).


V novembru sta bila vzrok prometnim nesrečam s smrtnim izidom največkrat neprilagojena hitrost in nepravilna stran oziroma smer vožnje. Podobne so tudi ugotovitve pri telesno poškodovanih.


Vrste udeležencev

V prometnih nesrečah je umrlo največ:

 • voznikov osebnih avtomobilov - 7 (10),
 • potnik - 4 (1),
 • pešcev - 1 (5).

Stanje je v letošnjem novembru glede na lansko leto po nastalih posledicah boljše kot lani. Nekoliko slabše je le med potniki v vozilih.


Mrtvi v prometnih nesrečah glede na kategorijo cest

V novembru 2003 je največ ljudi umrlo:

 • na regionalnih cestah - 7 (5),
 • na glavnih cestah - 2 (1),
 • na avtocestah - 2 (3),
 • naselje brez uličnega sistema - 1 (2).

 

Policisti so v novembru 2003:

 • ugotovili 43.003 (42.238) kršitev, za katere je predpisana denarna kazen, ali za 2 % več kot v enakem lanskem obdobju,
 • ugotovili 7.559 (8.190) kršitev, za katere je predpisan postopek pri sodniku za prekrške, ali za 8 % manj,
 • odredili 22.122 (16.563) alkotestov kar je 34 % več kot lani, od katerih je bilo 3.215 (3.123) pozitivnih ali za 3 % več,
 • odredili 513 (483) strokovnih pregledov (alkohol) ali za 6 % več, od katerih je bilo 121 (151) pozitivnih ali za 20 % manj,
 • 701 (693) kršiteljev cestnoprometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g alkohola /kg krvi, kar je za 1 % več,
 • 200 (261) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi, kar je za 23 % manj,
 • odredili 31 (36) izrednih tehničnih pregledov ali za 14 % manj,
 • začasno odvzeli 2.806 (2.814) vozniških dovoljenj,
 • zasegli 9 (8) motornih koles ali koles z motorjem,
 • privedli k sodniku 23 (27) oseb in
 • odredili 269 (267) strokovnih pregledov zaradi mamil ali za 1 % več kot v enakem obdobju leta 2002, od katerih je bilo v PN 3 (11) in CPP 23 (44) pozitivnih, v PN 17 (13) in CPP 8 (3) negativnih, pri tem pa je v PN 9 (4) in ob CPP 192 (169) oseb strokovni pregled odklonilo.


Barometer prometnih nesreč po mesecih

Barometer varnosti na slovenskih cestah prikazuje, da je v zadnjih dvanajstih mesecih od začetka decembra 2002 do konca novembra 2003 umrlo 237 ljudi.

Barometer varnosti predstavlja 12-mesečne vrednosti (od 01.12.2002 do 30.11.2003). Vsak stolpec kaže število mrtvih v zadnjih dvanajstih mesecih. Linearna korelacija kaže razmerje med ciljnim številom mrtvih (ne več kot 210 mrtvih do konca leta 2005) in dejanskim številom umrlih v zadnjih 12-ih mesecih.

Iz prikazanega je razvidno, da se število smrtnih žrtev glede na primerljivo obdobje v preteklosti stalno zmanjšuje.

 

1 Podatki zajeti v bazi podatkov dne 17.12.2003.

2 Podatki v oklepajih so za enako primerjalno obdobje leta 2002.

 

Uprava uniformirane policije, Sektor za cestni promet