Sorodne objave

 

V tem obdobju1 so policisti obravnavali:

 • 220 (240)2 prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar je 8 % manj kot v enakem obdobju leta 2002,
 • 11.311 (10.065) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi ali 12 % več,
 • 29.184 (29.428) prometnih nesreč z materialno škodo ali 1 % manj.

V teh nesrečah je:

 • 242 (269) ljudi umrlo ali 10 % manj kot v enakem obdobju leta 2002,
 • 1.375 (1.561) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali 12 % manj,
 • 15.068 (12.538) lahko telesno poškodovanih, kar je 20 % več.


Prometne nesreče in posledice:

leto št. prometnih nesreč št. prom. nesreč s smrtnim izidom št. prom. nesreč s tel. pošk. št. prom. nesreč z mater. škodo umrli hudo tel. pošk. lahko tel. pošk.
2001 39.722 243 9.092 30.387 278 2.481 10.384
2002 39.733 240 10.065 29.428 269 1.561 12.538
2003 40.715 220 11.311 29.184 242 1.375 15.086
primerjava 02/03 + 2 % - 8 % + 12 % - 1 % - 10 % - 12 % + 20 %

 

V primerjavi z letom 2002 je bila prometna varnost na slovenskih cestah leta 2003 boljša. Število prometnih nesreč s smrtnim izidom (vključno s posledicami) je manjše, bistven upad je opazen predvsem pri mrtvih in hudo telesno poškodovanih, kjer se je število poškodovanih udeležencev v prometnih nesrečah zmanjšalo, predvsem na račun lažjih telesnih poškodb.


Najpogostejši vzroki:

 • mrtvi
  • neprilagojena hitrost - 102 (117) ali za 13 % manj kot v enakem lanskem obdobju,
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 74 (71) ali za 4 % več,
  • neupoštevanje pravil o prednosti - 26 (36),
  • nepravilno prehitevanje - 12 (15),
  • nepravilnost pešca - 11 (10),
  • nepravilen premik z vozilom - 4 (3),
  • nepravilnosti na tovoru - 2 (0),
  • nepravilnosti na vozilu - 1 (3),
  • ostali vzroki - 10 (14).
 • telesno poškodovani
  • neprilagojena hitrost - 4.972 (4.378),
  • neupoštevanje pravil o prednosti - 3.560 (3.015),
  • neustrezna varnostna razdalja - 2.800 (2.163),
  • nepravilna stran oz. smer vožnje - 2.502 (2.186),
  • nepravilen premik z vozilom - 977 (741),
  • nepravilno prehitevanje - 572 (641),
  • nepravilnost pešca - 150 (211),
  • ostali vzroki - 928 (764).

 

Vrsta udeležencev

V prometnih nesrečah je umrlo največ:

 • voznikov osebnih avtomobilov - 94 (110),
 • potnikov - 51 (64),
 • voznikov motornih koles - 26 (18),
 • pešcev - 38 (41),
 • kolesarjev - 14 (18),
 • voznikov traktorjev - 7 (5),
 • voznikov koles z motorjem - 6 (5),
 • voznikov tovornih avtomobilov - 4 (5),
 • voznik delovnega stroja - 1 (1),
 • voznik kombiniranega vozila - 1 (1).

Mrtvi v prometnih nesrečah glede na kategorijo cest

V tem obdobju je največ ljudi umrlo:

 • na regionalnih cestah - 76 (76),
 • na glavnih cestah - 46 (66),
 • v naseljih z uličnim sistemom - 36 (40),
 • v naseljih brez uličnega sistema - 29 (35),
 • na lokalnih cestah - 20 (13),
 • na avtocestah - 21 (22),
 • na hitrih cestah - 13 (13),
 • na turističnih cestah - 1 (4).

Prometna varnost je bila v primerjavi z lanskim enakim obdobjem povsod, razen na lokalnih cestah, boljša glede na nastale posledice. Bistvenih sprememb glede na porazdelitev števila mrtvih glede na kategorijo ceste ni bilo.


Policisti so v obdobju od januarja do decembra 2003:

 • ugotovili 553.881 (571.461) kršitev, za katere je predpisana denarna kazen, ali 3 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta,
 • ugotovili 97.464 (103.351) kršitev, za katere je predpisan postopek pri sodniku za prekrške, ali 6 % manj,
 • odredili 242.065 (188.689) alkotestov ali 28 % več kot v enakem obdobju preteklega leta, od katerih je bilo 34.336 (34.889) pozitivnih ali 2 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta,
 • odredili 5.680 (5.875) strokovnih pregledov za alkohol ali 3 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta, od katerih je bilo 1.807 (1.809) pozitivnih,
 • 7.704 (8.917) kršiteljev cestno prometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g alkohola /kg krvi ali 14 % manj,
 • 2.763 (2.692) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi ali 3 % več,
 • odredili 424 (543) izrednih tehničnih pregledov ali 22 % manj,
 • začasno odvzeli 30.177 (31.066) vozniških dovoljenj ali 3 % manj,
 • zasegli 99 (119) koles z motorjem ali motornih koles, kar je 17 % manj,
 • privedli k sodniku 266 (422) oseb ali 37 % manj in
 • odredili 3.577 (3.588) strokovnih pregledov zaradi mamil, od katerih je bilo v PN 101 (103) in CPP 405 (572) pozitivnih, v PN 233 (235) in CPP 70 (74) negativnih, pri tem pa je v PN 83 (72) in ob CPP 2.415 (2.343) oseb strokovni pregled odklonilo.

 

1 Podatki zajeti iz baze podatkov dne 14.01.2004.

2 Podatki v oklepajih so za enako primerjalno obdobje leta 2002.

 

Uprava uniformirane policije, Sektor za cestni promet