Sorodne objave

 

BostjanLindavMag. Boštjan Lindav je rojen 1971 na Jesenicah. Kadetsko šolo za miličnike je obiskoval med letoma 1986 in 1990. Po zaključeni kadetski šoli je do 1997. leta opravljal naloge policista, vodje varnostnega okoliša in lokalnega kriminalista na Policijski postaji Kranj.

Leta 1997 je delo na policijski postaji zamenjal z delom v Oddelku za organizirano kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Kranj. Po devetih letih delovnih izkušenj je leta 2006 prevzel vodenje oddelka, in sicer vse do leta 2009, ko je postal vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Kranj. Leta 2015 je postal pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, leta 2018 pa njen direktor. Funkcijo direktorja Uprave kriminalistične policije je opravljal do aprila 2020.

Med službovanjem v kriminalistični policiji se je udeležil več usposabljanj, tako doma kot v tujini, in sicer s področja preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja organizirane kriminalitete, pa tudi taktike in metodike dela različnih služb, ki so specializirane za preiskovanje tovrstne oblike kriminala. Leta 1998 se je udeležil trimesečnega tečaja, ki ga je v Budimpešti organizirala mednarodna policijska akademija International Law enforcement Academy, leta 2003 pa še nadaljevalnega enomesečnega usposabljanja iste organizacije v Združenih državah Amerike. Leta 2008 se je na Hrvaškem udeležil še usposabljanja, ki ga je organiziral ameriški zvezni preiskovalni urad FBI.

Svoje strokovno znanje je izpopolnjeval tudi s kasnejšimi dodatnimi izobraževanji, in sicer leta 2011 v okviru Europolovega usposabljanja v Haagu na Nizozemskem. Leta 2016 je aktivno sodeloval pri usposabljanju makedonskih mejnih policistov na področju preprečevanja in odkrivanja mednarodnega organiziranega kriminala. Leta 2001 je zaključil študij na Fakulteti za varnostne vede, po tem pa svojo izobraževalno pot nadaljeval na Fakulteti za državne in evropske študije, kjer je leta 2009 magistriral.

Mag. Boštjan Lindav je bil s 1. junijem 2022 imenovan za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije.