Sorodne objave

 

Na podlagi 101. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22; v nadaljevanju: ZODPol) in 3. člena Uredbe o pomožni policiji (Uradni list RS, št. 70/22) Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, objavlja javni razpis za kandidate za pomožne policiste.

323920283 pomozna policija

Katere pogoje mora izpolnjevati kandidat?

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • starost od dopolnjenega 18. leta do 60. leta z možnostjo podaljšanja,
 • ima ustrezne psihofizične sposobnosti,
 • srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
 • zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
 • je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
 • je bil varnostno preverjen v obsegu in na način, kot je določen v ZODPol, ter da zanj ne obstaja varnostni zadržek (na podlagi četrtega odstavka 51. člena ZODPol se varnostno preverjanje izvaja s pisno privolitvijo kandidata; za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policij ali usposabljanje po programih policije),
 • da nima dvojnega državljanstva,
 • da ima veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije,
 • da ni član politične stranke in da o tem poda pisno izjavo.

Kaj mora vsebovati prijava?

Prijava mora biti oddana na priloženem obrazcu Vloga za kandidata za pomožnega policista  in mora vsebovati:

1. izpolnjeno in lastnoročno podpisano izjavo o končani V. stopnji izobrazbe, izjavo o izpolnjevanju formalnih pogojev in soglasje za varnostno preverjanje po ZODPol,
2. kopijo maturitetnega ali zaključnega spričevala V. stopnje izobrazbe.

Kandidatov, ki bodo poslali nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da izpolnjujejo pogoje, navedene v javnem razpisu, ne bomo uvrstili v izbirni postopek.

Kdo se ne more prijaviti?

Prav tako v izbirni postopek ne bomo uvrstili kandidatov, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi kot uslužbenec policije, uslužbenec ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, na področju logistično-podpornih nalog ter usmerjanja in nadzora policije, poklicni pripadnik Slovenske vojske, pripadnik rezervne sestave Slovenske vojske, uslužbenec Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo, poklicni gasilec, uradna oseba Finančne uprave Republike Slovenije, pravosodni policist, občinski redar ali delavec, zaposlen v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, katere dejavnost je po odločitvi Vlade Republike Slovenije posebnega pomena za obrambo (Aerodrom Ljubljana, d.d., ELES, d. o. o., Slovenske železnice, d. o. o., Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., Luka Koper, d. d., Nacionalni inštitut za javno zdravje, Petrol, Slovenska energetska družba, d. d., Telekom Slovenije, d. d., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Univerzitetni klinični center Maribor, Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve in Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino).

Kaj obsega izbirni postopek?

Kandidati, ki se bodo prijavili na javni razpis za kandidate za pomožne policiste in za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo formalne pogoje, v okviru izbirnega postopka nato opravljajo preizkus telesnih zmogljivosti (merila so v prilogi), psihološki pregled, razgovor s komisijo za izbor kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov ter zdravniški pregled.

Po uspešno opravljenem usposabljanju bo s kandidati sklenjena pogodba o prostovoljni službi v pomožni policiji

Z izbranimi kandidati bo sklenjena začasna pogodba za čas osnovnega usposabljanja.

Po uspešno opravljenem osnovnem usposabljanju bo komisija izbrala kandidate za opravljanje nalog pomožne policije. Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o prostovoljni službi v pomožni policiji, in sicer predvidoma za obdobje najmanj petih let, vendar ne dlje kot do konca koledarskega leta, v katerem izbrani kandidat dopolni starost 60 let. Pogodba se lahko podaljšuje za krajše ali enako obdobje, do leta, v katerem pomožni policist izpolni starost 60 let. S pomožnim policistom se lahko po dopolnjeni starosti 60 let sklene nova pogodba o prostovoljni službi v pomožni policiji od enega do petih let, če uspešno opravi zdravniški pregled in če posebna komisija ugotovi, da ima ustrezne psihofizične sposobnosti. Podrobnejše informacije o pravicah in obveznostih kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov so razvidne iz priloge.

Javni razpis je odprt do 31. marca 2023

Rok za oddajo vlogo je 31. marec 2023. Kandidati, ki bodo vloge posredovali do navedenega datuma in bodo uspešno opravili izbirni postopek, se bodo predvidoma v novembru 2023 udeležili osnovnega usposabljanja kandidatov za pomožne policiste oziroma bodo napoteni na usposabljanje.

Prijavo vložite v pisni obliki ali prek e-pošte

Kandidati lahko pošljejo vlogo s podpisanimi izjavami in soglasjem ter s kopijo spričevala najkasneje do 31. marca 2023:

 • na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali
 • po pošti na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Dodatne informacije

Informacije v zvezi s področjem in območjem dela: Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije, telefon 01 428 47 51 (vsak delovnik med 10.00 in 12.00).

Informacije o izvedbi javnega razpisa: Urad za organizacijo in kadre, telefon 01 428 43 92 ali 01 428 50 17 (vsak delovnik med 10.00 in 12.00).

* V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Priloge

Vloga za kandidata za pomožnega policista (obrazci)

Informacije o pravicah in obveznostih kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov

Preverjanje psihofizične usposobljenosti (merila)

Povezane vsebine

Vključite se v pomožno policijo

Pogosta vprašanja in odgovori o pomožni policiji