V zadnjem času je na policijo prišlo več prijav zaradi t. i. nigerijskih goljufov. Preko interneta in tudi pisemske pošte pošiljajo občanom ponudbe, v katerih obljubljajo velike zaslužke za transfer gotovine (več milijonov ameriških dolarjev) iz pošiljateljeve države preko Slovenije na različne račune v tujini.

Za pomoč pri transferju gotovine ponujajo tudi do 30 % zaslužke, seveda pa mora občan, ki sprejme omenjeno ponudbo, najprej nakazati znatna sredstva za plačilo odvetnika, ki bi mu lahko sprostil to premoženje. Prvi znesek, ki ga mora prejemnik take ponudbe nakazati, je običajno nizek, nekaj sto ameriških dolarjev, vse kasnejše zahteve pa so vedno višje, dokler oseba, ki je v omenjeni posel pristopila, ne spozna, da gre za goljufijo.

Več je tudi tudi prijav občanov o goljufijah pri najemanju kreditov. V Sloveniji neznanci ponujajo ugodne kredite, ki naj bi jih občani lahko najeli pri tujih finančnih ustanovah. Goljufi potencialnim kreditojemalcem običajno ponudijo visoke kredite po zelo ugodni obrestni meri, z odlogom plačila glavnice tudi leto in več. Ob podpisu kreditne pogodbe, ki je vedno v tujem jeziku, se kreditojemalec zaveže plačilu stroškov in zavarovanja kredita, kar običajno znaša do 10 % vrednosti kredita. Ko bi kreditojemalec moral dobiti nakazan kredit, ni ne denarja ne "finančnega posrednika - kreditodajalca". Največkrat se izkaže, da je izmišljena tudi tuja finančna ustanova. Kreditojemalec se na koncu sicer lahko obrne na policijo, kateri pa pravzaprav ne more predložiti nikakršnih za preiskavo uporabnih podatkov, razen potrdil o nakazilu denarja ali pa še tega ne. Kreditna pogodba pa je ponarejena. 

Vse državljane opozarjamo, naj bodo pri sklepanju tovrstnih poslov skrajno previdni
oziroma naj jih ne sklenejo, če so jim okoliščine kakorkoli sumljive, ter o tem takoj obvestijo policijo.