Kriminaliteta in umetnine

Vrednost umetniških del, antikvitet in predmetov kulturne dediščine je pogosto zelo velika. Najpogostejša kazniva dejanja, ki jih policisti obravnavamo v zvezi ...
Katera kazniva dejanja, povezana z umetninami in kulturno dediščino, policija najpogosteje obravnava?
Tatvina je najpogostejše kaznivo dejanje zoper umetnine, tako pri nas kot v svetu.
Ponaredek poskuša čimbolj posnemati original: po slogu, temi, obliki, tehniki, materialih, značilnostih določene dobe ... in ga prodajajo kot original. Pri tem ...
Tihotapljenje sta izvoz in uvoz stvari, ki so posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena, čez državno mejo brez dovoljenja pristojnega organa.
Z izrazom vandalizem označujemo nesmiselno poškodovanje in uničevanje česa koristnega, lepega oz. stvari posebnega kulturnega pomena.
Kakršne koli informacije o izginulem delu/umetnini lahko posredujete na vsako policijsko enoto ali pa na telefonsko številko 080 1200 ali po elektronski pošti na ...