centri za socialno delo

Predstavniki PU Nova Gorica in socialni delavci na posvetu o preprečevanju nasilja v družini 14. oktober 2019