Sorodne objave

 

Na Policijski upravi Nova Gorica je 3. oktobra potekal delovni posvet med predstavniki PU Nova Gorica in strokovnimi delavci CSD Severna Primorska, in sicer na temo preprečevanja nasilja v družini. Uspešnost reševanja te problematike je mogoče zagotoviti le s celovitim in skupinskim pristopom tako policije kot drugih državnih in nevladnih organizacij, zato so takšni posveti zelo pomembni.

Foto1 posvetCSD

Posvet je tudi letos vodil Janko Mencinger, vodja Oddelka za splošne policijske naloge v Sektorju uniformirane policije PU Nova Gorica, sestanka pa se je udeležil tudi Andrej Ferlinc, vodja Operativno-komunikacijskega centra PU Nova Gorica. Med devetimi uslužbenci iz štirih enot CSD Severna Primorska (Ajdovščina, Idrija, Tolmin in Nova Gorica), ki izvajajo naloge na tem področju dela, se je letošnjega sestanka ponovno udeležila tudi Majda Pušnar, regijska koordinatorka za preprečevanja nasilja v družini v CSD Severna Primorska.

Janko Mencinger je udeležencem uvodoma predstavil letošnjo varnostno problematiko na področju preprečevanja nasilja v družini na območju novogoriške policijske uprave. Povedal je, da se pri obravnavi nasilja v družini policija povezuje z Okrožnim državnim tožilstvom Nova Gorica in centri za socialno delo. Sodelovanje s CSD v obliki večdisciplinarnih strokovnih skupin in regijsko koordinatorko za preprečevanje nasilja v družini je bilo po njegovih besedah doslej konstruktivno in zelo dobro.

Spregovorili so tudi o drugi zakonodaji, ki ureja to področje (Družinski zakonik, Zakon o kazenskem postopku ...), strokovne delavke CSD Nova Gorica pa so predstavile posamezne obravnavane primere na območju PU Nova Gorica.

Udeleženci so tudi tokrat poudarili pomen nadaljevanja že ustaljenega zelo dobrega sodelovanja med obema ustanovama. Glede na dosedanje pozitivne odzive udeležencev tovrstnih delovnih razgovorov bo novogoriška policijska uprava s podobnimi srečanji nadaljevala tudi v prihodnje. Naslednji delovni razgovor bo potekal predvidoma marca 2020 v organizaciji CSD Severna Primorska.

Nasilje v družini - statistični podatki za območje PU Nova Gorica

Na PU Nova Gorica ugotavljamo, da je bilo v devetih mesecih 2019 število prijav v zvezi s problematiko nasilja v družini statistično na podobni ravni kot v enakem lanskem obdobju oz. v rahlem porastu (tako glede števila prijav kaznivih dejanj kot kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru).

Tako smo v tem obdobju obravnavali skupno 86 (v enakem obdobju lani 84) kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru. Med vsemi kaznivimi dejanji z elementi nasilja je izstopalo kaznivo dejanje nasilja v družini (191. člen KZ-1), kjer smo obravnavali 33 (37) kaznivih dejanj, 33 (30) kaznivih dejanj grožnje (135. člen KZ-1) in 14 (6) kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja (192. člen KZ-1).

Policisti smo v tem obdobju izrekli tudi 20 (30) ukrepov prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije (60. člen), da bi žrtvi zagotovili varnost in preprečili nadaljnje nasilje. V 4 primerih pa je bilo zoper osumljence kaznivega dejanja nasilja v družini odrejeno pridržanje po določbah Zakona o kazenskem postopku (dalje: ZKP) in privedba k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je v 3 primerih odredil pripor, v enem primeru pa sodno prepoved približevanja (po ZKP). V vseh postopkih so bila uporabljena vsa pooblastila za učinkovito obravnavo tovrstnih kršitev, ki so potrebna za zaščito žrtev nasilja v družini. V vseh navedenih primerih je bil postopek zaključen s kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Povezane vsebine

Nasilje v družini - informacije o postopku na policiji