COSPOL

Šefi policij EU (EPCTF) za boljše operativno sodelovanje med policijami 22. maj 2008