Sorodne objave

 

Direktor Uprave kriminalistične policije mag. Aleksander Jevšek je danes, 22. 5. 2008, ob pomoči mag. Rajka Kozmelja, pomočnika direktorja Uprave kriminalistične policije, v Haagu vodil enodnevno operativno zasedanje Delovne skupine šefov policij EU (EPCTF).

EPTCF

"Projekt COSPOL - večstranski instrument policije pod vodstvom ter s podporo in usmerjanjem EPCTF, katerega namen je doseči upoštevanja vredne operativne rezultate, kot so aretacije najvišjih vodij kriminalnih združb ter odstranjevanje kriminalnih združb in terorističnih organizacij oziroma mrež ob analitični podpori Europola - moramo redno ocenjevati, saj lahko le tako vidimo, v kolikšni meri uresničujemo zastavljene cilje," je ob zasedanju povedal mag. Aleksander Jevšek.

Projekt COSPOL (Comprehensive Operational Strategic Planning for the Police) je ustanovila delovna skupina vodij policij držav EU, da bi zagotovila podporo pri strateškem načrtovanju policijskih dejavnosti v boju proti organiziranim in hujšim oblikam kriminalitete, pa tudi usklajevanje in komuniciranje s pomebnimi partnerji na vseh ravneh EU.

Udeleženci zasedanja so obravnavali operativne zadeve, ki vplivajo na delo policij držav članic EU; med drugim so razpravljali o oceni projektov za podporo pri strateškem načrtovanju policijskih dejavnosti v boju proti  organiziranim in hujšim oblikam kriminalitete (COSPOL), ki jo je pripravilo slovensko predsedstvo, o prihodnjih operativnih dejavnostih v okviru omenjenih projektov, ki predstavljajo dejansko operativno sodelovanje evropskih policij pri preiskovanju najhujših oblik kriminalitete, o poročilu o oceni nevarnosti organiziranega kriminala za leto 2008 (OCTA 2008), o izvajanju sklepov Sveta na podlagi OCTA 2007 in o operativni podpori, ki jo državam članicam nudi Europol. Na koncu zasedanja so se šefi evropskih policij  seznanili tudi s prvimi rezultati Europolovega projekta, ki se nanaša na sodelovanje med uradi za odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi, in predlogom za ustanovitev novega glasila policijskih služb v Evropi z naslovom The new police in Europe.

Delovna skupina šefov policij je forum, na katerem se sprejemajo odločitve, pomembne za usklajeno delovanje policij v EU. Delovna skupina razpravlja o skupnih izzivih in vprašanjih, s katerimi se srečujejo policije v EU, in zanje skuša najti ustrezne rešitve. Sestava delovne skupine zagotavlja neposredno izvajanje sprejetih odločitev, in to brez zadržkov in nepotrebnega odlašanja.

Slovenski policijski strokovnjaki so šefom policij držav članic in njihovim delegacijam,  vključno s predstavniki Europola in Evropske komisije, predstavili dejavnosti slovenskega predsedstva, katerih cilj je povečati učinkovitost in kakovost operativnega dela evropskih policij.

Slovensko predsedstvo je v svojem prizadevanju za nadaljnjo krepitev sodelovanja med policijami držav članic EU pridobilo široko podporo šefov policij EU za svoje nadaljnje dejavnosti, katerih namen je zagotoviti učinkovito in kakovostno operativno sodelovanje med policijami držav članic EU. To pa je že nov korak v našem prizadevanju za skupni cilj: vzpostavitev območja varnosti in stabilnosti.

 

Zvočni posnetek izjave mag. Aleksandra Jevška (mp3)