razvojna resolucija

Resolucija ter načrti razvoja in dela policije 23. januar 2020
Državni zbor sprejel Resolucijo o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 30. september 2015