razvojna resolucija

Resolucija ter načrti razvoja in dela policije 23. januar 2020
Državni zbor sprejel Resolucijo o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 30. september 2015
Letna poročila o delu policije 17. oktober 2008
Poslanstvo, vrednote, vizija in načrti policije 1. september 2008