Statistični urad RS

Uspešno zaključen evropski projekt za izboljšanje upravljanja statistike o migracijah, pri katerem je sodelovala tudi Policija 20. oktober 2022