Uprava kriminalistične policije

Upravo kriminalistične policije bo vodil David Antolovič, Igor Ciperle novi namestnik generalnega direktorja policije 14. junij 2022