Sporočila za javnost

Brez podpore iz zraka si danes ni več mogoče predstavljati sodobnega policijskega dela. Tako podporo nam pri iskanju pogrešanih oseb, varovanju množičnih prireditev in drugih dogodkov, pri iskanju in zasledovanju storilcev kaznivih dejanj, nadzoru državne meje in prometa ter kriminalističnih akcijah zagotavlja Letalska policijska enota.

IMG 1027

Kot sestavni del nacionalnega sistema javne varnosti ter sistema zaščite, reševanja in pomoči je Letalska policijska enota nenadomestljiva pri reševanju človeških življenj in premoženja.

Med pomembnimi humanitarnimi nalogami, ki jih opravlja, so urgentni prevozi v okviru nujne medicinske pomoči, medbolnišnični prevozi bolnikov, prevozi dojenčkov v inkubatorjih, reševanje v gorah, njena pomoč pa je nepogrešljiva tudi pri gašenju požarov, ob poplavah in drugih naravnih nesrečah.

Povezane vsebine

Letalska policijska enota

Zastoji na mejnih prehodih

    Ni podatkov o zastojih na mejnih prehodih.

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.