Sporočila za javnost

Posebna policijska enota (PPE) je svojevrstna posebnost v slovenski policiji. Pripadniki te enote so zaposleni v različnih organizacijskih enotah policije, kjer – bodisi uniformirani bodisi neuniformirani – opravljajo svoje redne naloge. Za delo v PPE pa so sklicani takrat, ko varnostne razmere zahtevajo usklajeno delovanje večjega števila posebej opremljenih in usposobljenih policistov.

 MG 7943 FotoBrigitaPetric

Posebna policijska enota je enota na sklic.

Glavne naloge PPE so vzdrževanje in vzpostavljanje javnega reda in miru, naloge, povezane s preiskovanjem najhujših kaznivih dejanj, izvedba večjih varnostnih akcij (npr. prijetje nevarnih in oboroženih storilcev kaznivih dejanj), naloge policije ob naravnih, ekoloških in drugih nesrečah ter druge, praviloma zahtevnejše naloge, povezane z varovanjem premoženja in osebne varnosti ljudi.

 IMG 2845

Del PPE je tudi gorska enota. To so policisti gorniki, ki so posebej usposobljeni in opremljeni za izvajanje policijskih nalog v visokogorju.

Povezane vsebine

Posebna policijska enota

Zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja

Varovanje javnih shodov in prireditev

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.12.2021 ob 10:00 VSTOP 1 ura
OBREŽJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.12.2021 ob 10:00 VSTOP 1 ura

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.