Sorodne objave

ISEC 26. marec 2012
 

Projekt: Izboljšanje kapacitet za DNK analize za izmenjavo Prüm podatkov - IC DNA - HOME/2011/ISEC/AG/PRUM/4000002099

Razpis: ISEC 2011 - Ciljni razpis - Čezmejno sodelovanje organov pregona, zlasti pri dostopu do in izmenjavi informacij za izvajanje načela dostopnosti v skladu s Sklepom Sveta 2008/615/PNZ in 2008/616/PNZ (Prümski sklep) in Okvirnim sklepom Sveta 2006/960/JHA (Švedska iniciativa)

Namen projekta: Namen projekta IC DNA je povečati zmogljivosti Nacionalnega forenzičnega laboratorija za izvedbo zelo kakovostnih standardnih analiz, uvesti nove analitske metode in prispevati k hitrejši izmenjavi DNK podatkov z drugimi državami članicami in državami v regiji pri preiskavah kaznivih dejanj s čezmejno razsežnostjo. Projekt je bil osredotočen na nakup dodatne in najnovejše tehnične opreme za DNK analizo.


Skupna vrednost projekta: 911.393,67 evra

Višina upravičenih stroškov: 771.242,33 evra

Odobrena stopnja sofinanciranja: 90 % (= 694.118,09 evra)

Prijavitelj projekta: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija - Nacionalni forenzični laboratorij

Trajanje projekta: od 14. avgusta 2012 do 13. februarja 2015