Projekti EU

Uspešno zaključen evropski projekt za izboljšanje upravljanja statistike o migracijah, pri katerem je sodelovala tudi Policija 20. oktober 2022
Projektu EDWARD in aktivnostim 19. septembra se pridružujemo tudi slovenski policisti - vabilo na novinarsko konferenco 17. september 2018
Varnostna barvila (SEDY) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2013) 4. januar 2015
Vzpostavitev pogojev za prenos in uporabo podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2012) 20. december 2014
Pridobitev sredstev za usposabljanje kriminalistov na področju izboljšanja, odkrivanja in preiskovanja goljufij na škodo EU (THEMIS) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2013) 20. december 2014
Uporaba skupnih preiskovalnih skupin (JIT) za potrebe boja proti trgovini z ljudmi na Zahodnem Balkanu na lokalni ravni (JIT THB WB) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2012) 19. december 2014
Vzpostavljanje pogojev za ustanavljanje Skupnih preiskovalnih skupin za potrebe boja proti trgovini z ljudmi v JV Evropi (JIT-THB) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2010) 18. december 2014
Izboljšanje kapacitet za DNK analize za izmenjavo Prüm podatkov (IC DNA) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2011) 8. december 2014
Okrepitev čezmejnega policijskega sodelovanja z Italijo, z napotitvijo policijskega uradnika za zvezo v imenu Slovenije, Avstrije in Hrvaške (SLECI-SPLO) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2010) 3. december 2014
Izboljšanje analitičnih kapacitet za kemijske preiskave eksplozivov (IECAC) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2011) 15. november 2014
Okrepitev kapacitet avtomatizirane obdelave in iskanja daktiloskopskih podatkov za potrebe izvajanja Prümskega sklepa (SCAFIS PRUM) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2010) 15. november 2014
Izboljšanje kapacitet za obrazno prepoznavo v boju proti kriminalu (FACE TRACE) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2011) 12. november 2014
ISEC 26. marec 2012