Sorodne objave

ISEC 26. marec 2012
 

Projekt: Varnostna barvila (SEcurity DYes) - SEDY - HOME/2013/ISEC/AG/4000005982

Razpis: ISEC 2013 - Splošni razpis

Namen projekta: Varnostna barvila se pogosto uporabljajo v inteligentnih sistemih za nevtralizacijo bankovcev (IBNS), in sicer jih uporabljajo profesionalni uporabniki gotovine. Z obarvanjem bankovcev s posebnim varnostnim barvilom, ki je sestavljeno iz ene ali več barv, IBNS lahko naredi bankovce neprimerne za obtok. Forenzično profiliranje na podlagi varnostnih barvil je sicer omejeno. Vendar pa lahko forenzični znanstveni laboratoriji pomagajo zagotavljati bistvene podatke s pomočjo zbiranja barvil in podatkov o proizvodih, ki so na voljo na trgu. Hkrati pa morajo ti laboratoriji biti tudi sposobni z analizami zbrati čim več podatkov o spornih bankovcih, ki imajo lahko različne lastnosti, lahko so povsem sveži, malo rabljeni ali celo kemično obdelani in zato v veliki meri razbarvani in poškodovani. Da bi forenzični laboratoriji lahko učinkovito pomagali policiji in sodiščem je nujno, da imajo laboratoriji ustrezno infrastrukturo, ki ustreza najnovejšim znanstvenim in tehnološkim kriterijem in merilom za zbiranje, analizo in ovrednotenje podatkov o varnostnih barvilih.

V okviru projekta bo v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju nabavljena inštrumentalna oprema (Ramanski spektrometer z mikroskopom) za kemijske analize varnostnih barvil, zbrani bodo podatki o varnostnih barvilih, ki se uporabljajo v državah članicah EU, le ta bodo tudi nabavljena in analizirana.

Nadalje bo vzpostavljena podatkovna baza varnostnih barvil, forenzičnim laboratorijem bodo na voljo vzorci varnostnih barvil. Izveden bo prenos znanja med forenzičnimi laboratoriji in zainteresiranimi skupinami (kriminalisti, tožilci, sodna veja ter predstavniki komercialnih bank in varnostnih služb, ki se ukvarjajo s prevozi gotovine). Slednje je izjemnega pomena za osveščanje bančnih in poštnih uslužbencev, trgovcev in potrošnikov.


Skupna vrednost projekta: 329.284,11 evrov

Višina upravičenih stroškov: 248.819,18 evrov

Odobrena stopnja sofinanciranja: 90% (= 224.632,76 evrov)

Prijavitelj projekta: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija - Nacionalni forenzični laboratorij

Partner v projektu: Zvezni urad kriminalistične policije, Nemčija

Pridruženi partner projekta: Banka Slovenije

Trajanje projekta: od 5. januarja 2015 do 4. januarja 2017