Mejna kontrola je kontrola na mejnem prehodu, pri kateri se ugotavljajo pogoji za prestop zunanje schengenske meje in ki je obvezna za vse osebe, vključno z njihovimi vozili in predmeti v njihovi posesti, ki so že prestopile ali nameravajo prestopiti državno mejo.

Otroci za potovanje v tujino potrebujejo veljaven dokument za prestop meje (veljavna osebna izkaznica, veljaven potni list ali drug dokument, ki je priznan kot potovalna listina, npr. potna listina za begunce, apatride, potni list za tujce ipd.). Če gre za take potovalne listine, je treba pri pristojnih organih države, v katero potujete oziroma preko katerih prehajate, predhodno preveriti, ali jih priznavajo kot veljavne dokumente za vstop v državo.

Potni list

Pristojni organ za izdajo potnega lista v Republiki Sloveniji je upravna enota. V nujnih primerih (kot npr. zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki) sme potni list izdati Ministrstvo za notranje zadeve. Državljanu, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, lahko izda potni list tudi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev. Diplomatski in službeni potni list izda Ministrstvo za zunanje zadeve.

Tu so zapisane samo okvirne informacije o pogojih za vstop in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji. Natančnejši pogoji so določeni v Zakonu o tujcih (ZTuj-2)

Vstop in zapustitev države

Državljan EU za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebuje dovoljenja za vstop, to je vizuma ali dovoljenja za prebivanje. V Republiko Slovenijo lahko vstopi z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom ne glede na razlog oziroma namen, zaradi katerega želi vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji. Republiko Slovenijo lahko zapusti z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom.