V Evropski uniji veljajo enotni pogoji štetja kratkotrajnega bivanja v vseh državah članicah. Evropska komisija je zato razvila t. i. schengenski kalkulator, ki je dostopen na spletu. Z njegovo pomočjo lahko državljani tretjih držav preprosteje načrtujejo in preračunajo svoje kratkotrajno bivanje na območju držav članic EU.

V skladu z evropsko direktivo podatke o letalskih potnikih zbirajo vse države Evropske unije in si jih med seboj tudi izmenjujejo. Namen tovrstnega zbiranja in obdelave podatkov je zagotavljati varnost državljanom EU in preprečevati teroristična ter druga hujša kazniva dejanja. Podatke o letalskih potnikih zbira tudi slovenska policija.

Podatke potnikov, prijavljenih na let (API), so dolžni posredovati letalski prevozniki, ki svojo prevozno dejavnost opravljajo iz tretjih držav ali iz držav članic EU v Slovenijo in v obratni smeri oziroma z vmesnim postankom v Sloveniji.

Slovenska policija tako kot ostale države članice EU zbira podate o letalskih potnikih z namenom preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in drugih hudih kaznivih dejanj. Selektivni sistem obdelave podatkov o potnikih je osredotočen le na tiste osebe, ki na podlagi analize podatkov predstavljajo višjo stopnjo tveganja za varnost ljudi, preostalim potnikom pa zagotavlja višjo stopnjo varnosti in jim še naprej omogoča prost in varen pretok oseb na schengenskem območju.

V zvezi s situacijo na področju migracij objavljamo obširnejšo informacijo o delu slovenske policije na področju mejnih zadev in tujcev. Vsebuje predvsem pojasnila o nalogah in pristojnostih policije, ki se nanašajo na tujce, ki nedovoljeno prestopijo državno mejo. Objavljamo tudi sporočila za javnost in statistične podatke policije ter številne koristne povezave. / English version

Tujec, mlajši od 14 let (mladoletnik), ki ima osebni dokument, lahko vstopi v BiH v spremstvu enega ali obeh staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika ali osebe, ki je pooblaščena za njegovo spremljanje in ima podpisano in overjeno pooblastilo staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika. Mladoletnik, ki potuje brez spremstva, mora imeti overjeno soglasje staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika.