Sorodne objave

 

Spremembe zaradi nalezljive bolezni COVID-19

Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa smo v Sloveniji že ob prvih okužbah marca 2020 vzpostavili poseben režim prehajanja svojih državnih meja in začasno spremenili pogoje za vstop tujcev oziroma slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje. Ti ukrepi se sproti prilagajajo ocenam epidemiološkega stanja. Več: Prehajanje državne meje in omejitve zaradi koronavirusa

Mejni prehodi zemljevid

Na celotni slovenski državni meji je 62 mejnih prehodov različnih kategorij, in sicer:

 • 32 mejnih prehodov za mednarodni promet na kopenski meji (cestni, železniški),
 • 25 mejnih prehodov za obmejni promet na kopenski meji (cestni),
 • 3 mejni prehodi za mednarodni zračni promet,
 • 2 mejna prehoda za mednarodni morski promet.

 

Pomembno!

Prestop zunanje meje je dovoljen le na mejnih prehodih, v času njihovega obratovanja.


 

Mejni prehodi na zunanji schengenski meji Mednarodni Obmejni Skupaj
Kopenski (vsi kopenski mejni prehodi so na slovensko-hrvaški meji) 32 25 57
Zračni 3 - 3
Morski 2 - 2
Skupaj 37 25 62


Meja z Republiko Hrvaško (57)

Na jugu meji Republika Slovenija z Republiko Hrvaško. Na meji z Republiko Hrvaško je 57 mejnih prehodov.

 • mejni prehodi za mednarodni promet
 • mejni prehodi za obmejni promet
 • skupaj

32
25
57


a) Mejni prehodi za mednarodni promet (32)

Prestop državne meje na mejnih prehodih za mednarodni promet je dovoljen za vse potnike. Za nekatere mejne prehode velja omejitev za določene kategorije potnikov oz. vrste vozil, ki so navedene pod obrazložitvami. 

Št. Mejni prehod PU1 PP1, PMP1 Odpiralni čas Opombe/Omejitve
1. Sečovlje (Sicciole) - kontrolna točka (Plovanija) KP Dragonja 24 ur Samo za tovorna vozila do 3,5 t
2. Dragonja (Dragogna) (Kaštel) KP Dragonja 24 ur /
3. Sočerga (Požane) KP Sočerga 24 ur  Samo za tovorna vozila do 7,5 t
4. Rakitovec (žel.) (Buzet) KP Sočerga 24 ur /
5. Podgorje (Jelovice) KP Sočerga 1.6-31.8: 6-24;
1.9-31.5: 6-22
Samo za:
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
6. Starod (Pasjak) KP Starod 24 ur /
7. Jelšane (Rupa) KP Jelšane 24 ur /
8. Ilirska Bistrica (žel.) (Šapjane) KP Ilirska Bistrica 24 ur /
9. Babno Polje (Prezid) LJ Cerknica 24 ur /
10. Petrina (Brod na Kupi) LJ Kočevje 24 ur /
11. Vinica (Pribanjci) NM Metlika 24 ur Samo za tovorna vozila do 7,5 t
12. Metlika (Jurovski brod) NM Metlika 24 ur /
13. Metlika (žel.) (Kamanje) NM Metlika 24 ur /
14. Obrežje (Bregana) NM Obrežje 24 ur /
15. Slovenska vas
(Bregana naselje) NM Obrežje 24 ur Samo za:
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
16. Rigonce (Harmica) NM Dobova 24 ur Samo za:
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 7,5 t
17. Orešje (Mihanović Dol) NM Dobova 24 ur Samo za:
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
18. Dobova (žel.) (Savski Marof) NM Dobova 24 ur /
19. Bistrica ob Sotli (Razvor) CE Bistrica ob Sotli 24 ur /
20. Imeno (Miljana) CE Bistrica ob Sotli 24 ur Samo za:
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 7,5 t
21. Imeno (žel.) (Kumrovec) CE Bistrica ob Sotli Zaprt.  
22. Rogatec (Hum na Sutli) CE Rogatec 24 ur Samo za:
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
23. Rogatec (žel.) (Đurmanec) CE Rogatec 24 ur /
24. Dobovec (Lupinjak) CE Rogatec 24 ur /
25. Gruškovje (Macelj) MB Gruškovje 24 ur /
26. Zavrč (Dubrava Križovljanska) MB Zavrč 24 ur /
27. Ormož   (Otok Virje) MB Središče ob Dravi 24 ur Samo za:
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
28. Središče ob Dravi (Trnovec) MB Središče ob Dravi 24 ur /
29. Središče ob Dravi (žel.) (Čakovec) MB Središče ob Dravi 24 ur /
30. Gibina (Bukovje) MS Petišovci 24 ur Samo za:
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
31. Petišovci (Mursko središče) MS Petišovci 24 ur /
32. Lendava (žel.) (Čakovec) MS Petišovci 24 ur /


Obrazložitev

 • Na mejnih prehodih Podgorje, Slovenska vas, Rigonce, Orešje, Imeno, Rogatec, Ormož in Gibina je dovoljen prehod državne meje samo za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije (EU). (2. odstavek 2. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. l. 18/2015)
 • Definicija izraza "osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije". Gre za: (a) državljane Unije v smislu člena 20(1) PDEU in državljane tretjih držav, ki so družinski člani državljana Unije in uveljavljajo svojo pravico do prostega gibanja, za katere se uporablja Direktiva 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1); in (b) državljane tretjih držav in njihove družinske člane ne glede na njihovo državljanstvo, ki imajo v skladu s pogodbami med Unijo in njenimi državami članicami na eni strani in temi tretjimi državami na drugi strani pravico do prostega gibanja, ki je enakovredna pravici državljanov Unije.
 • Na mejnih prehodih Sočerga, Vinica, Rigonce in Imeno je dovoljen tovorni promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 7,5 tone. (3. odstavek 2. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. l. 18/2015)
 • Na mejnih prehodih Sečovlje (Sicciole) - kontrolna točka, Podgorje, Slovenska vas, Orešje, Rogatec, Ormož in Gibina je dovoljen tovorni promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone. (4. odstavek 2. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. l. 18/2015)
 • Mejni prehodi obratujejo neprekinjeno, razen mejnega prehoda Podgorje, ki je odprt od 1. junija do 31. avgusta od 6. do 24. ure in od 1. septembra do 31. maja od 6. do 22. ure. (5. odstavek 2. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. l. 18/2015)
 • Mejni prehodi za mednarodni železniški promet obratujejo v skladu z mednarodnim železniškim voznim redom. (2. odstavek 3. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. l. 18/2015)


b) Mejni prehodi za obmejni promet (25)

Prestop državne meje na mejnih prehodih za obmejni promet je dovoljen za upravičence po Sporazumu o obmejnem prometu in sodelovanju (v nadaljevanju: Sporazumu), ki imajo obmejne dovolilnice, in vse državljane, ki uživajo pravico Evropske unije do prostega gibanja.

Št. Mejni prehod PU1 PP1, PMP1 Odpiralni čas Opombe/Omejitve
1. Hotiza (Sveti Martin na Muri) MS Petišovci 5-23 Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
2. Razkrižje (Banfi) MS Petišovci 24 ur Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
3. Središče ob Dravi I (Preseka) MB Središče ob Dravi 5-23; nedelja 9-21 Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
4. Drenovec (Gornja Voća) MB Zavrč 6-22 Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
5. Zgornji Leskovec (Cvetlin) MB Gruškovje 24 ur Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
6. Rajnkovec (Mali Tabor) CE Rogatec 5-23 Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
7. Podčetrtek (Luke Poljanske) CE Bistrica ob Sotli 6-22 Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
8. Sedlarjevo (Plavić) CE Bistrica ob Sotli 6-22; nedelja in prazniki 7-21 Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
9. Nova vas ob Sotli (Draše) NM Dobova 6-22; nedelja 7-21 Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
10. Stara vas - Bizeljsko (Gornji Čemehovec) NM Dobova 6-22; nedelja 7-21 Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
11. Rakovec (Kraj Donji) NM Dobova 6-22; nedelja 7-21; 1. november–1. marec 7-19 Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
12. Planina v Podbočju (Novo Selo Žumberačko) NM Krško 6-22; nedelja 7-21; 1. november–1. marec 7-19 Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
13. Brezovica (Brezovica) NM Metlika Še ne obratuje.  
14. Radovica (Kašt) NM Metlika 5-23; nedelja 7-20 Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
15. Krmačina (Vivodina) NM Metlika 6-22; nedelja 8-20 Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
16. Božakovo (Obrež) NM Metlika Zaprt zaradi poškodovanega mostu in ceste.  
17. Krasinec (Pravutina) NM Metlika 5-23; nedelja 8-20 Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
18. Žuniči (Prilišće) NM Metlika 5-23; nedelja 8-20 Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
19. Sodevci (Blaževci) NM Metlika 5-23; nedelja 7-21 Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
20. Osilnica (Zamost) LJ Kočevje 24 ur Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
21. Novi Kot (Prezid I) LJ Ribnica 5-23; nedelja 7-22 Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
22. Podplanina (Čabar) LJ Ribnica 24 ur Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
23. Novokračine (Lipa) KP Jelšane 6-22; nedelja 7-20;
1. 6-1.10  6-22, ob sobotah in nedeljah 7-22
Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
24. Rakitovec (Slum) KP Sočerga 6-22 Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t
25. Brezovica pri Gradinu (Lucija) KP Sočerga 6-22 Samo za:
- upravičence po Sporazumu
- osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU
- tovorna vozila do 3,5 t


Obrazložitev

 • Na mejnih prehodih za obmejni promet je dovoljen prehod državne meje upravičencem po Sporazumu o obmejnem prometu in sodelovanju.
 • Na mejnih prehodih za obmejni promet je dovoljen prehod državne meje s potnim listom ali osebno izkaznico tudi za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije. (2. odstavek 4. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. l. 18/2015)
 • Definicija izraza "osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije" – gre za: (a) državljane Unije v smislu člena 20(1) PDEU in državljane tretjih držav, ki so družinski člani državljana Unije in uveljavljajo svojo pravico do prostega gibanja, za katere se uporablja Direktiva 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1); in (b) državljane tretjih držav in njihove družinske člane ne glede na njihovo državljanstvo, ki imajo v skladu s pogodbami med Unijo in njenimi državami članicami na eni strani in temi tretjimi državami na drugi strani pravico do prostega gibanja, ki je enakovredna pravici državljanov Unije.
 • Na mejnih prehodih za obmejni promet je dovoljen tovorni promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone. (4. odstavek 4. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. l. 18/2015)
 • Uredba se v 4. členu glede mejnih prehodov za obmejni promet sklicuje na prilogo C Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (SOPS). V tretjem odstavku istega člena je določeno, da mejni prehodi za obmejni promet obratujejo v skladu z določbami SOPS-a. Če za posamezen mejni prehod Stalna mešana komisija ni sprejela dodatnih olajšav, je promet tovornih vozil preko teh mejnih prehodov omejen na 3,5 tone največje dovoljene mase, kar je določeno v četrtem odstavku omenjenega člena.


Mejni prehodi za mednarodni zračni promet (3)

Št. Mejni prehod PU1 PP1, PMP1 Odpiralni čas*
1. Ljubljana-Brnik - na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana KR PLP1 Brnik

vsak dan od 6.00 do 23.00

2. Maribor-Slivnica - na letališču Edvarda Rusjana Maribor MB PP Rače

vsak dan od 9.00 do 17.00, razen četrtek od 8.00 do 20.00

3. Portorož (Portorose) - Sečovlje (Sicciole), na letališču Portorož KP PMP Dragonja

vsak dan od 8.30 do 20.00

Odpiralni časi so navedeni za poletno prometno obdobje od 27. 3. do 29. 10. 2022.


Mejni prehodi za mednarodni morski promet (2)

Št. Mejni prehod PU1 PP1, PMP1 Odpiralni čas
1. Koper (Capodistria)
  - luka
  - pomol
  - potniški terminal
KP PPOP1 Koper 24 ur
2. Piran (Pirano) KP PPOP1 Koper 24 ur

 

Opombe, označene s številko 1, pomenijo:

 • PU - policijska uprava: CE - Celje, KP - Koper, KR - Kranj, LJ - Ljubljana, MB - Maribor, MS - Murska Sobota, NM - Novo mesto
 • PP - Policijska postaja
 • PMP - Postaja mejne policije
 • PLP - Postaja letališke policije
 • PPOP - Postaja pomorske policije


Povezane vsebine

Aktivnosti slovenske policije v zvezi z migracijami
Nadzor državne meje
Schengenska ureditev v Sloveniji
Notranja schengenska meja
Dokumenti za prehod meje
Mejni prehodi na zunanji schengenski meji (zemljevid) 
Prehajanje državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa