Sporočila za javnost

Žrtev kaznivega dejanja lahko postane vsakdo: moški, ženska, mladostnica oz. mladostnik in otrok, ne glede na spol, starost, izobrazbo, narodnost ali drugo osebno okoliščino.

Žrtev kaznivega dejanja je oseba, ki je zaradi kaznivega dejanja utrpela neposredno škodo kot dokazljivo posledico tega dejanja. To pomeni, da ste zaradi kaznivega dejanja utrpeli telesne ali duševne posledice ali da je bila vaša lastnina poškodovana, uničena ali odvzeta zaradi dejanja, ki velja za kaznivo po kazenski zakonodaji.

Kaznivo dejanje, kakršno je telesna poškodba, posilstvo, rop, poskus umora, vlom v stanovanje, izsiljevanje, tatvina ali drugo, je za žrtev vedno poseg v osebno integriteto, zasebnost. Predstavlja lahko tudi stresni dogodek, ki lahko poruši človekovo osebnostno ravnovesje, njegov občutek varnosti, zaupanja. V takšnih primerih se žrtve pogosto soočajo z različnimi telesnimi in duševnimi poškodbami (hud stres, tesnoba itd.), čustvenimi pretresi (travma, duševne motnje), lahko pa se soočajo tudi s škodo na premoženju.

Če ste oškodovani zaradi kaznivega dejanja, imate številne pravice v postopku zoper storilca (kazenski postopek) ali v zvezi z odškodnino, zaščito in pomočjo.

Temeljna naloga policije je varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, zato žrtvam kaznivih dejanj pomaga ter zagotavlja njihovo varnost in zaščito. Daje jim ustrezne informacije, obenem pa posveča posebno pozornost sodelovanju z žrtvami.

 

Ko postanem zrtev KD februar 2015 

Ko postanem žrtev kaznivega dejanja (brošura) 

Ste postali žrtev kaznivega dejanja? Iščete pomoč ali informacije o postopku prijave? Poznate svoje pravice?

Odgovore poiščite v prenovljeni brošuri.

Brošura vsebuje številne odgovore na vprašanja, s katerimi se srečujejo žrtve kaznivih dejanj:

 • kje in na kakšen način lahko prijavite kaznivo dejanje,
 • kaj lahko pričakujete od policije,
 • kakšen je postopek policije po prijavi,
 • kakšne pravice imate kot žrtev,
 • kakšne so lahko posledice kaznivega dejanja,
 • kdo vam lahko pomaga ipd.

  

Vsebina brošure:

I. Kdo lahko postane žrtev kaznivega dejanja

II. Postopek prijave (kako in kje prijavim kaznivo dejanje)

 • Kaj lahko pričakujem od policije
 • Kakšen je postopek policije po prijavi
 • Kaj se zgodi, če umaknem prijavo

III. Pravice žrtev kaznivega dejanja  

IV. Posledice kaznivega dejanja pri žrtvah  

 • Možne posledice (splošno)
 • Možne posledice pri otrocih  

V. Druge oblike pomoči

 • Samopomoč
 • Kdo mi še lahko pomaga

 

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
BREZOVICA PRI GRADINU OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 12:20 VSTOP 1 ura 10 minut
DOBOVEC OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 23:40 VSTOP 20 minut
DOBOVEC OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 19.08.2019 ob 00:10 VSTOP 15 minut
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 23:45 VSTOP 5 minut
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 18:00 IZSTOP 15 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 23:00 VSTOP 1 ura
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 17:45 IZSTOP 10 minut
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 23:00 VSTOP 1 ura
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 22:15 VSTOP 20 minut
OBREŽJE AVTOBUSNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 23:00 VSTOP 1 ura
OBREŽJE AVTOBUSNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 17:00 VSTOP 30 minut
OBREŽJE AVTOBUSNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 19.08.2019 ob 05:00 VSTOP 1 ura 30 minut
OBREŽJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 23:00 VSTOP 1 ura 30 minut
OBREŽJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 19.08.2019 ob 05:00 VSTOP 1 ura 30 minut
OBREŽJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 19.08.2019 ob 05:00 VSTOP 1 ura 30 minut
ORMOŽ OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 17:41 VSTOP 30 minut
PODGORJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 22:51 VSTOP 30 minut
SOČERGA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 22:40 VSTOP 5 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 18:45 VSTOP 1 ura 45 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 18:45 IZSTOP 20 minut
STAROD VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 22:50 VSTOP 5 minut
VINICA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 23:55 VSTOP 10 minut
VINICA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 19:15 IZSTOP 30 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.