Sorodne objave

 

Na novinarski konferenci 10. junija 2009 v Postojni sta predstavnika Policijske uprave Postojna in Generalne policijske uprave predstavila rezultate v teh dneh uspešno zaključene večmesečne kriminalistične preiskave na področju zlorabe prepovedanih drog.

Vodja sektorja kriminalistične policije na PU Postojna Iztok Perenič je podrobneje opisal potek razkritja kriminalne združbe. Kot je povedal, so policisti Policijske postaje Postojna že v začetku leta 2008 v ulični prodaji na območju Postojne zaznali povečano ponudbo prepovedanih drog, zlasti heroina.

Maja so skupaj s kriminalisti PU Postojna ugotovili, da se je v Postojno priselila naturalizirana državljanka Slovenije, uživalka prepovedanih drog, ki se ukvarja tudi s prostitucijo ter preprodajo heroina. Zaradi njenega prihoda je prišlo tudi do izsiljevanj in groženj drugih preprodajalcev mamil, ki so se tako odzvali na konkurenco. Ugotovili so tudi, da na območju Postojne deluje združba oseb, ki se aktivno ukvarja s preprodajo prepovedanih drog. Večje količine droge kupuje na območju Kranja in Ljubljane ter jih preprodaja neposredno uživalcem iz Postojne in Sežane. V drugi polovici leta 2008 so s pomočjo klasičnih in prikritih preiskovalnih ukrepov na podlagi odredb koprskega preiskovalnega sodnika začeli intenzivno zbirati dokaze o zaznani kriminalni dejavnosti in storilcih.

Z večmesečno kriminalistično preiskavo so policisti ugotovili, da je bilo v preprodajo prepovedanih drog, zlasti heroina, na območju Postojne in Sežane vpletenih 12 osumljencev, doma večinoma iz Sežane in Ljubljane. V posameznih preprodajah so se znašli trije Sežančani, stari 26 in 27 let, pet Ljubljančanov, starih 24, 26, 27, 28 in 30 let, 24-letni Grosupeljčan, 25-letni Postojnčan ter že omenjena 28-letna Postojnčanka in 29-letni državljan Bolgarije, ki neprijavljen živi na Obali.   

Policisti so zbrali zadostne dokaze za 26 kaznivih dejanj. Po ugotovitvah policije so osumljenci na drobno preprodali  830,6 grama heroina in 88,6 grama kokaina. Cena za en gram heroina je znašala okoli 40 evrov, za en gram kokaina pa 80 evrov. 27-letni Sežančan je sofinanciral tudi nakup 10 kg heroina, ki pa so ga v eni od akcij zasegli kriminalisti Policijske uprave Kranj. V več primerih je preiskovana združba želela prodati tudi od enega do dveh kilogramov heroina, vendar ga zaradi preslabe kvalitete niso uspeli prodati po zahtevani ceni, ki se je gibala od 16 do 20 tisoč evrov za kilogram. V enem primeru so poleg prepovedane droge prodali tudi ponarejen bankovec za 500 evrov.

slika 6 kokain 1 V zaključni akciji 8. junija so postojnski kriminalisti skupaj z drugimi enotami na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Kopru opravili 9 hišnih preiskav.

Pri 26 letnem Sežančanu so zasegli 10,6 grama heroina in 34,4 grama kokaina. Droga je bila  pakirana v 57 zavitkih, kar jasno kaže, da je bila namenjena nadaljnji preprodaji. Pri 28-letni Postojnčanki so zasegli dve precizni tehtnici s sledovi belega in rjavega praška, pribor za uživanje z več kot 500 neuporabljenimi injekcijskimi brizgalkami, 115 neznanih tablet in 6 vrečk z neznano prašnato snovjo, ki bo poslana v nadaljnje preiskave. Tudi ta oprema kaže na načrtno preprodajo. Prav tako so dve precizni tehtnici za tehtanje večjih količin (nad 100 gramov) zasegli pri 29-letnem Ljubljančanu, ob tem pa še veliko stiskalnico, ki se uporablja za  mešanje prepovedanih drog z drugimi primesmi, električni detonator za aktiviranje eksploziva in več ročnih ur, izvor katerih policija še ugotavlja. Opravljena bo natančna preiskava opreme z namenom potrditve distribucije večjih količin droge. Pri 26-letnem Ljubljančanu so zasegli 154 tablet (anabolikov) British dragon, ki vsebujejo prepovedano substanco metandienon, ukradeno registrsko tablico in dele osebnega avtomobila BMW, za katere utemeljeno sumimo, da so bili ukradeni. Pri vseh hišnih preiskavah so za dokazovanje medsebojne povezanosti posameznih osumljencev v kriminalno združbo asegli tudi listine in mobilne telefone.

K dežurnemu preiskovalnemu sodniku koprskega okrožnega sodišča so policisti s kazensko ovadbo privedli pet osumljencev. Za štiri od njih (27- in 26-letna Sežančana ter 26- in 28-letna Ljubljančana) je preiskovalni sodnik odredil pripor, enega pa po zaslišanju izpustil na prostost. Kriminalisti so v kazenski ovadbi predlagali tudi ukrep odvzema protipravno pridobljenih premoženjskih koristi.

Na ta način so policisti razbili združbo preprodajalcev, ki je po oceni kriminalistov s prepovedanimi drogami pokrivala znaten del potreb uživalcev na območju Postojne in Sežane.

 ***

Na konferenci je sodeloval tudi Slavko Koroš, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. Po njegovih besedah je preiskava, ki so jo vodili kolegi iz Policijske uprave Postojna, potekala usklajeno, ob sodelovanju tako organov odkrivanja (policije) kot organov pregona (tožilstva). "Skupen in usklajen pristop pri odkrivanju in pregonu najhujših oblik kriminala je pogoj za uspešno in učinkovito delo," je poudaril Koroš in dodal, da se zavedamo nevarnosti, ki jo predstavlja organiziran kriminal: "Zato bomo tudi v prihodnje, predvsem s svojimi aktivnosti na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, pokazali, da je kriminal popolnoma nesprejemljiv."

Dejal je, da je slovenska policija na področju odkrivanja in preiskovanja organizirane kriminalitete v prvih petih mesecih tega leta zoper osumljence podala kazenske ovadbe za storitev 1.373  kaznivih dejanj zaradi zlorab prepovedanih drog, v enakem lanskem letu pa 876, kar pomeni 56,7-odstotni porast, ter odkrila več kot 1.100 prekrškov.

Prav tako smo podali kazenske ovadbe za storitev 75 kaznivih dejanj zaradi nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom ter 59 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja prehajanja meje ali ozemlja države. Preiskovalni sodniki so zoper skoraj 60 osumljencev odredili pripor. Policisti so v tem obdobju zasegli tudi večje količine prepovedanih drog, orožja, eksploziva ter minsko eksplozivnih sredstev.

Na področju neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami je v Sloveniji še vedno v ospredju marihuana (konoplja in njeni produkti), čedalje pomembnejši pa postajajo kokain in heroin ter sintetične droge.

T. i. balkanska pot, ki vodi čez ozemlja držav Zahodnega Balkana, preko Slovenije in v Zahodno Evropo, postaja čedalje pomembnejša. Po tej poti namreč domače in tuje kriminalne združbe tihotapijo najrazličnejše predmete, snovi in ljudi. Slovenija je na tej poti zaradi svoje "majhnosti" ter posledično manjše "porabe" prepovedanih drog v pretežni meri tranzitna država, seveda pa določen del, odvisno od povpraševanja, ostane tudi v Sloveniji.

Nazadnje je Slavko Koroš nekoliko podrobneje opisal še policijski postopek prijetja in odvzema prostosti. Prijetje oz. odvzem prostosti je namreč eden od nevarnejših postopkov policije, posebej še, če gre za odvzem prostosti osumljencem hudih kaznivih dejanj, članom organiziranih kriminalnih združb, ki so praviloma tudi nevarni, nepredvidljivi in neredko tudi oboroženi.

Prijetje poteka na podlagi standardiziranih postopkov, ki so ob spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin načrtovani tako, da v kar največji možni meri odvračajo nevarnost tako od policistov, ki izvajajo uradne postopke, od ljudi, ki so med postopki policije slučajno na kraju dogajanja, kot tudi od samih oseb, zoper katere izvajamo določene uradne naloge.

Koroš je posebej poudaril, da naloge ob spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin izvajamo zakonito, strokovno in odločno, seveda pa je to odvisno tudi od varnostnega tveganja posameznih izvajanih aktivnosti policije: Policisti uporabimo le tista prisilna sredstva, s katerim opravimo nalogo z najmanjšimi škodljivimi posledicami za osebo, proti kateri ga uporabimo, ob spoštovanju človekove osebnosti in njegovega dostojanstva, prenehamo pa z njegovo uporabo takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bilo uporabljeno.