Predstavniki Policijske postaje Cerknica smo se 21. junija 2010 srečali z gostinci občin Cerknica, Loška dolina in Bloke. Predstavili smo jim varnostne razmere na tem območju v letu 2009 in naše v skupnost usmerjeno policijsko delo.

Komandir policijske postaje Milan Jurkovič je poudaril, da so tudi gostinci soodgovorni za varnost v skupnosti, v kateri opravljajo svojo dejavnost.

Cerknica 2010 1

 Udeleženci srečanja so se strinjali, da so takšna srečanja kot pomoč pri njihovem delu nadvse dobrodošla, zato bi jih morali organizirati vsako leto.

 

Policistka kriminalistka Mojca Kopač je gostincem predstavila problematiko velikih tatvin, ki smo jo na policijski postaji obravnavali konec lanskega in v začetku letošnjega leta. Pri tem je opozorila, da je bila večina oškodovancev po ugotovitvah policistov, ki so obravnavali ta dejanja, malomarna, saj ni poskrbela za ustrezne samozaščitne ukrepe. Gostincem je nazadnje še svetovala, kako naj ravnajo, če postanejo oškodovanci kaznivih dejanj.

Pomočnik komandirja Boris Trnolšek pa je izpostavil problematiko, ki jo na policijski postaji zaznavamo na področju točenja alkohola mladoletnim osebam, ter opozoril na nove določbe 12. in 12.a člena Zakona o javnih zbiranjih.