Sorodne objave

 

Na podlagi medsebojnega dogovora so policisti PU Slovenj Gradec in predstavniki avstrijskih varnostnih organov v Zvezni deželi Koroški 30. junija 2009 izvedli terensko vajo v čezmejnem zasledovanju.

Pri vaji so sodelovali predstavniki različnih služb policijskih organizacij z obeh strani državne meje. Scenarij in potek terenske vaje v čezmejnem zasledovanju pa so pripravili Alojz Kuplen iz Sektorja kriminalistične policije na PU Slovenj Gradec, dr. Michaela Kohlweis iz Varnostne direkcije in Wolfgang Gabrutsch iz Deželnega policijskega poveljstva. 

11614733

Avstrijski varnostni organi pri čezmejnem zasledovanju pred Dravogradom


Po scenariju vaje sta oborožena in zamaskirana roparja oropala banko v Bleiburgu (Pliberku) v sosednji Avstriji in nato z osebnim avtomobilom pobegnila proti Sloveniji. Po dejanju se je začelo takojšnje medsebojno obveščanje, policisti pa so začeli z ukrepi za ustavitev vozila in  prijetje oseb.

11615201

Uspešna akcija avstrijskih varnostnih organov po zaustavitvi vozila in prijetju storilcev


Po določbah avstrijsko-slovenske pogodbo o policijskem sodelovanju so avstrijski varnostni organi "storilcema" sledili čez nekdanji mejni prehod na Viču, v Dravogradu ustavili njuno vozilo in ju prijeli, zatem pa ju predali policistom Policijske postaje Dravograd in kriminalistom PU Slovenj Gradec. Avstrijski policisti so nas ves čas obveščali, tako pisno kot telefonsko med operativnim centrom Deželnega policijskega poveljstva Koroške in Operativno-komunikacijskim centrom PU Slovenj Gradec.

11621098

  Avstrijski policisti so "roparja" predali policistoma PP Dravograd

<p
Analiza vaje, ki so jo nosilci scenarija in sodelujoči po uspešni vaji predstavili na PP Dravograd, je pokazala zelo dober pristop in uspešne rešitve ter hkrati tudi nekatera razmišljanja in predloge za še uspešnejše sodelovanje policij z obeh strani državne meje za prihodnje. Sodelujoči so poudarili pomen medsebojnega osebnega poznavanja in skupen interes, ki mora slediti naravi policijskega dela.

00003  Z leve prosti desni Alojz Kuplen, dr. Michaela Kohlweis in Wolfgang Gabrutsch


Po vaji sta se vodja Sektorja uniformirane policije na PU Slovenj Gradec mag. Dušan Ferenčak v imenu direktorja PU Slovenj Gradec in dr. Michaela Kohlweis iz Varnostne direkcije Zvezne dežele Koroške zahvalila vsem sodelujočim za uspešno izvedeno terensko vajo čezmejnega zasledovanja ter pri tem poudarila pomen izmenjave informacij in dobrega medsebojnega sodelovanja med slovensko in avstrijsko policijo, ki ga tovrstne oblike le še krepijo.

00006

  Predstavniki PU Slovenj Gradec in avstrijski varnostni organi Zvezne dežele Koroške pri analizi vaje


Sprejeli so tudi dogovor, da se - predvidoma septembra 2009 - podobna vaja čezmejnega zasledovanja izvede v obratni smeri.