Policijska postaja Ravne na Koroškem, Postaja prometne policije Slovenj Gradec in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Prevalje nadaljujemo s preventivnim projektom za izboljšanje prometne varnosti v lokalni skupnosti.

V ta namen organiziramo seminar z naslovom Prometna varnost - obnovimo znanje, ohranimo življenja, ki bo v četrtek, 31. marca 2011, ob 17. uri v Gasilskem domu Prevalje (Trg 28, Prevalje).

Vabljeni vsi zainteresirani! Seminar je brezplačen.


Teme, ki jih bomo obravnavali na seminarju:

  • hitrost, predpisi in razlogi za upoštevanje omejitev hitrosti,
  • alkohol, predpisi in posledice uživanja alkohola v prometnih nesrečah,
  • varnostni pas, predpisi in razlogi za upoštevanje,
  • varnost pešcev in ukrepi za zmanjšanje poškodb pešcev,
  • varnost voznikov enoslednih vozil in ukrepi za večjo varnost ob pričetku motoristične sezone.

Pri vseh temah bomo vključili novosti iz nove prometne zakonodaje oziroma iz:

  • Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
  • Zakona o motornih vozilih (ZMV),
  • Zakona o cestah (ZCes-1),
  • Zakona o voznikih (ZVoz) in
  • nekatere novosti Zakona o prekrških, ki se nanašajo na zgoraj naštete predpise.

Določbe novih prometnih zakonov se začnejo uporabljati s 1. julijem 2011, razen nekaterih določb, ki se začnejo uporabljati šele 1. oktobra letos.

 

Izvajalec teoretičnega dela seminarja, namenjenega obnovitvi cestnoprometnih predpisov o pravilih vožnje, bo Miroslav Črešnik, pomočnik komandirja PP Ravne na Koroškem.

Na seminar vljudno vabimo vse občane in občanke, ki so kakor koli udeleženi v cestnem prometu, si želijo obnoviti svoje znanje cestnoprometnih prepisov in se obenem seznaniti z novostmi, ki prihajajo!