Sorodne objave

 

Policisti bomo v okviru mednarodne akcije Truck & Bus v tednu od 22. do 28. julija pri voznikih tovornih vozil in avtobusov preverjali spoštovanje cestnoprometnih pravil. Pozorni bomo predvsem na kršitve, ki so povezane s časom trajanja vožnje ter obveznimi počitki in odmori voznikov, manipulacijami z zapisovalnimi napravami (tahografi) in tehnično brezhibnostjo vozil. Kontrolirali bomo še ustreznost listin in pozornost namenili pravilnemu nalaganju in pritrditvi tovora ter preobremenjenosti vozil. 

kontrola truck bus

Zvočni posnetek izjave Roberta Vehovca 

Med akcijo bomo preverjali tudi, ali vozniki tovornih vozil med vožnjo na nedovoljen način uporabljajo mobilne telefone in ali so pripeti z varnostnim pasom. 

Evropsko usklajeno akcijo Truck & Bus koordinira Tispol (Evropska zveza prometnih policij), v Sloveniji pa so opisane aktivnosti del nacionalne preventivne akcije za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki jo vodi in koordinira Javna agencija RS za varnost prometa.

Vozniki tovornih vozil in avtobusov letos povzročili manj prometnih nesreč

V obdobju od 1. januarja do 14. junija 2019 se je na slovenskih cestah pripetilo 1.255 prometnih nesreč z udeležbo tovornih vozil, kar je v primerjavi z lanskim primerjalnim obdobjem, ko smo zabeležili 1.377 prometnih nesreč, 9 % manj. Vozniki tovornih vozil so bili povzročitelji v 811 primerih prometnih nesreč (lani 905), od tega so življenje izgubile 4 osebe (lani 6), 15 je bilo hudo poškodovanih (lani 20), 179 pa lažje poškodovanih (lani 166). Med vozniki tovornih vozil sta bili dve smrtni žrtvi (lani prav tako dve), sedem je bilo hudo telesno poškodovanih (lani 3) in 63 lažje telesno poškodovanih (lani 70). Tuji državljani so letos povzročili 42 % prometnih nesreč (339), v lanskem primerjalnem obdobju pa 40 % (366).

V petletnem obdobju 2014-2018 je zaradi voznikov tovornih vozil umrlo največ pešcev (21 umrlih) in potnikov (17 umrlih), in sicer največ v letu 2015. Umrlih voznikov tovornih vozil je bilo 13, največ v letu 2018 (5). Od leta 2014 dalje se število umrlih voznikov tovornih vozil povečuje.

Manj prometnih nesreč povzročili tudi vozniki avtobusov

Vozniki avtobusov so bili letos udeleženi v 169 prometnih nesrečah, od tega so jih povzročili 70 oz. 41 %. V prometnih nesrečah, ki jih je povzročil voznik avtobusa, je letos umrl en udeleženec (voznik avtobusa), noben udeleženec ni bil hudo telesno poškodovan, 25 pa je bilo lažje telesno poškodovanih.

Med vozniki tovornih vozil se povečuje delež tujih povzročiteljev prometnih nesreč

Večino prometnih nesreč voznikov tovornih vozil v Sloveniji povzročijo domači vozniki. Lani so tako povzročili 997 prometnih nesreč oz. 60 %, kar je sicer najmanj po letu 2014. Opazen je trend povečevanja števila tujih povzročiteljev prometnih nesreč med vozniki tovornih vozil. V letu 2017 je znašal 36 %, v letu 2018 pa že 40 %. Še večji delež je pri posledicah; zaradi voznikov tovornih vozil, ki so povzročili prometno nesrečo, je v letu 2018 umrlo 14 udeležencev cestnega prometa oz. 64 %, in sicer je zaradi domačega povzročitelja umrlo 9 udeležencev, zaradi tujega povzročitelja pa 5 (v letu 2014 je bil delež 50 %). Če je delež tujih voznikov pri hudih telesnih poškodbah v letu 2014 znašal 16 %, ta delež v letu 2018 znaša že 30 %. Rast je zabeležena tudi pri lažje poškodovanih, saj je delež leta 2014 znašal 21 %, v preteklem letu pa 26 %.

Nasveti voznikom tovornih vozil in avtobusov

Ob tej priložnosti znova opozarjamo vse voznike tovornih vozil in avtobusov - upoštevajte prometna pravila in omejitve hitrosti. 

Med vožnjo obdržite ustrezno varnostno razdaljo. Ta je pri težjih tovornih vozilih daljša.

Upoštevajte predpisan čas vožnje, odmorov in počitkov, in to ne le zaradi visokih kazni, ampak predvsem zaradi svoje varnosti in varnosti drugih udeležencev v cestnem prometu. Pomembno je namreč, da vozite spočiti in v ustreznem psihofizičnem stanju, saj lahko zmanjšana pozornost za volanom večdesettonskega vozila, še posebno v kombinaciji z višjimi temperaturami in sončnim vremenom, pripelje do hude prometne nesreče. Zato primerno ukrepajte že ob prvih znakih zaspanosti: varno ustavite vozilo, privoščite si krajši spanec (15–20 minut), nato popijte kavo in šele zatem nadaljujte vožnjo!

Vedno se pripnite z varnostnim pasom! Če je voznik pripet, se ob trku zmanjša tveganje za smrt za 50 odstotkov. Tako kot je pomembno, da se pripnete za volanom, je pomembno tudi, da je pravilno in varno pripet vaš tovor. Ker za vsako vrsto tovora veljajo posebna pravila, se o njih pravočasno poučite.