Sorodne objave

 

V sodelovanju z avstrijskimi kolegi so se slovenski policisti v policijskem vadbenem centru v Gotenici ta teden usposabljali za ravnanje v t. i. amok situacijah.

Videoposnetek z usposabljanja (wmv, velikost 33 MB)  


Petdnevnega intenzivnega usposabljanja, ki je potekalo od 21. do 25. marca, se je udeležilo 45 slovenskih in 9 avstrijskih policijskih inštruktorjev.

IMG 7428

Kot je dejal vodja usposabljanja Vladimir Ilič, je bilo usposabljanje namenjeno predvsem policijskim inštruktorjem, t. i. multiplikatorjem, ki bodo pridobljeno znanje prenašali naprej na policiste v svojih enotah: "Policisti iz rednih enot so namreč tisti, ki ponavadi pridejo prvi na kraj in morajo ukrepati. Ne morejo čakati na okrepitve. Ker posebej izurjene specialne enote na začetku take situacije ponavadi niso takoj na razpolago, morajo v prvi vrsti 'navadni' policisti ravnati odločno in dosledno, da bi obvladali situacijo."

IMG 7453Inštruktorji so petdnevno usposabljanje začeli z ogledom videoposnetkov realnih situacij in različnih dokumentarnih filmov, nadaljevali pa z analizo psiholoških dejavnikov amok situacij. Spoznavali so osnove intervencijske taktike, se seznanili z opremo in oborožitvijo.

Razdeljeni v dve skupini so se nato urili v pravilnem gibanju, taktičnem približevanju objektom in cilju, uporabi strelnega orožja in reševanju poškodovancev. Po zaključenih posameznih vajah pa so pridobljeno znanje uporabili v interaktivnih igranih scenarijih, ki so jih poskušali čim bolj približati realnim situacijam. Interaktivne treninge so videodokumentirali in jih ob koncu usposabljanja tudi analizirali.

IMG 7481

"Kakovost oziroma dodana vrednost skupnega usposabljanja z avstrijskimi policisti je v tem, da oboji dobimo vpogled v drugačen način razmišljanja. Slovenski policisti morda malce drugače vidimo probleme in morebitne rešitve kot pa avstrijski. Poleg tega so se avstrijski inštruktorji že usposabljali z nemškimi policisti, ki so že obravnavali dejanske primere amok situacij, zato smo zelo veseli, da so svoje znanje in izkušnje pripravljeni deliti z nami," je še dodal Ilič.

IMG 7652

Da je bilo sodelovanje res dobro, je poudaril tudi Rudolf Pföhs, vodja zveznih inštruktorjev za taktično usposabljanje pri avstrijski policiji: "Presenečen sem nad profesionalnostjo in izurjenostjo slovenskih kolegov. Menim, da je bilo to usposabljanje vsekakor koristno tako zanje kot za nas, saj smo dobili vpogled v nekoliko drugačen način dela."

Amok* situacije predstavljajo najhujšo obliko neposrednega ogrožanja življenja in zdravja ljudi. Storilci pogosto brez znanega motiva z različnim orožjem ali orodjem (največkrat gre za strelno orožje) ravnajo ekstremno destruktivno do soljudi, ki so v nekem trenutku v šolah, trgovskih centrih, stanovanjskih naseljih in na drugih javnih krajih. Posledice takšnih dogodkov so lahko tragične.

Amok situacija je izredna situacija za vse - tako za storilca in žrtve kot tudi za policiste. Amok ima naslednje značilnosti:

  • eden ali več storilcev poškodujejo ali ubijejo več ljudi ali pa to poskušajo storiti; to početje je lahko brezciljno ali sistematično,
  • motiv storilca oz. storilcev ni znan,
  • ni predhodne možnosti za preventivno delovanje, s katerim bi zmanjšali nevarnost,
  • za razliko od situacij s talci je treba v amok situacijah ukrepati takoj, da bi čim prej preprečili izgubo življenj ali hude poškodbe ljudi.


T. i. šolskih primerov, za katere se policisti v procesu izobraževanja in usposabljanja pripravljajo, je na terenu izjemno malo. "Amok situacije so sicer redke, vendar pa zato izredne in pogosto tudi zelo tragične. Zaradi njihove izredne narave je nemogoče predvideti, kje in kdaj se bodo zgodile, kdo bo storilec, kakšna sredstva bo uporabil itd., zato se je nanje izjemno težko ustrezno pripraviti," je še poudaril Ilič.

IMG 7511

"Nemogoče je predvideti vse scenarije in situacije, s katerimi se policisti v praksi lahko srečajo, a vendarle moramo najti način, kako z različnimi tehnikami, metodami in simulacijami usposobiti policiste, da bodo znali in zmogli v izrednih situacijah reagirati trezno, strokovno in premišljeno," je v svojem nagovoru ob otvoritvi usposabljanja dejala namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar.

IMG 7437

Nedvomno gre pri amok situaciji za nevaren napad, ki ga morajo policisti čim prej končati, storilca pa onesposobiti. Nujna je takojšnja akcija, saj je treba pod vsakim pogojem končati ubijanje ali poškodovanje ljudi. Splošni policist, ki se na kraju dogodka ponavadi znajde prvi, navadno nima tovrstnih poklicnih izkušenj niti potrebne specialne izobrazbe, zato se velikokrat znajde pred težko odločitvijo - ali naj intervenira brez potrebnih izkušenj in brez ustreznega znanja, tudi če obstaja nevarnost, da bo pri tem naredil napako, in ali bo, nenazadnje, pri tem lahko zavaroval tudi svoje življenje. Drugače kot "navaden" občan je policist vendarle prisegel, da bo v posebni meri izvrševal naloge varovanja življenj in premoženja. K službenim dolžnostim policista spada tudi to, da v primerjavi z drugimi ljudmi več tvega, vendar pa ga je treba za takšne situacije nedvomno tudi usposobiti in ustrezno opremiti.

IMG 7544

Pri nas, na srečo, amok situacije še ni bilo, vendar pa dogodki v naši neposredni bližini kažejo na to, da moramo delovati proaktivno. Čeprav za amok situacije velja, da motiv storilca ni znan, ravnanje takšnega posameznika navadno ni brez vzroka. Vsak storilec ima svojo zgodbo, a vendar je vsem skupno to, da so se tako ali drugače znašli v hudi duševni stiski. Negotove razmere, ki v zadnjem obdobju povečujejo eksistencialno, s tem pa tudi duševno stisko ljudi, nam zagotovo ne gredo v prid. Kvečjemu lahko ob občutljivih okoliščinah marsikoga pahnejo v odločitev, da se zateče k tako ekstremnim ukrepom. Zato je prav, da takšnega scenarija ne zanemarimo, češ da se pri nas že ne more zgoditi, temveč mu posvetimo ustrezno pozornost.

IMG 7638

Vodja usposabljanja Vladimir Ilič je poudaril pomen tovrstnega urjenja, saj se amok situacije lahko zgodijo tudi pri nas.


Po besedah Vladimirja Iliča bi lahko multiplikatorji v nekaj mesecih izvedli usposabljanje za vse slovenske policiste, ki neposredno izvajajo policijske naloge: "Seveda pa si vsi želimo, da jim takšnega znanja nikdar ne bo treba uporabiti tudi v realni situaciji!"

IMG 7496

* Izraz ''amok situacija'' se uporablja za označevanje morilskega pohoda, ki ga izvrši posameznik pod vplivom nekontroliranega, brezumnega besa, pogosto brez znanega motiva.