Sorodne objave

 

The Joint Action Day (JAD) Western Balkans 2019 – skupni akcijski dnevi na Zahodnem Balkanu so mednarodna operacija, v kateri so sodelovali policisti in uslužbenci organov kazenskega pregona iz 30 držav, 8 agencij in mednarodnih organizacij, združenih z namenom spopadanja s štirimi prioritetami EMPACT, evropske multidisciplinarne platforme za boj proti kriminalnim grožnjam (v ang. European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats). Gre za boj proti trgovanju z orožjem, nezakonitim migracijam, goljufijam z dokumenti in trgovini z drogami.

Sodelujoče države, agencije in institucionalni partnerji

Države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Nemčija, Grčija, Ciper, Madžarska, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo

Države, ki niso članice EU: Albanija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Srbija, Črna gora, Kosovo, Švica, Moldavija, ZDA (ATF, DEA, HSI, CBP)

Agencije EU: Europol, Frontex

Institucionalni partnerji: INTERPOL, UNODC, SEESAC, IPA/2017, PCC-SEE, SELEC

Europolov operativni center

Pripravljalna faza se je začela v začetku leta 2019 z zbiranjem operativnih informacij in več operativnimi sestanki, ki so jih organizirali tako udeleženci kot tudi izbrane mejne nadzorne točke. Operacijo je koordinirala delovna skupina EMPACT Firearms, ki jo vodi Španija. Europol je na zaprosilo držav, z namenom analiziranja informacij na kraju samem, koordiniral napotitev mobilnih pisarn.

FotoEuropol jad1

Med 5. in 8. septembrom 2019 je bil z namenom podpore pri izmenjavi informacij med udeleženci na sedežu Europola v Haagu vzpostavljen koordinacijski center. V tem času je 50 uslužbencev organov kazenskega pregona iz skoraj vseh držav članic EU, držav Zahodnega Balkana, Europola, Frontexa, Interpola in IPA/2017 okrepilo nadzor na območjih, ki so bila identificirana na podlagi informacij, zbranih in analiziranih v koordinacijskih centrih.

Frontex se je spopadel s čezmejno kriminaliteto na zunanjih mejah EU in k operaciji prispeval z okrepljenim nadzorom na izbranih mejnih prehodih in z nadzorom meje kot enim od aktivnosti, ki trenutno potekajo na terenu v tej regiji.

Rezultati skupnih akcijskih dni

V skupnih akcijskih dnevih v boju proti kriminalu na Zahodnem Balkanu je bilo skupaj preverjenih 214.147 oseb, vozil in prostorov. 175 posameznikov je bilo prijetih (26 prijetij v fazi zbiranja informacij in 149 v operativni fazi). Najpomembnejši rezultati:

  • FotoEuropol firearms4329 zavrnitev vstopa
  • 164 nedovoljenih vstopov
  • 111 prekoračitev dovoljenega časa bivanja
  • 14 goljufij z vizumom ali zlorab
  • 71 ponarejenih dokumentov
  • 51 kosov orožja (poleg 49 iz preiskav, ki so bili identificirani v fazi obveščevalnih informacij)
  • 3 kosi drugega orožja
  • 895 kosov streliva

Slovenski policisti so prijeli dva osumljenca zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, v osmih primerih so zasegli prepovedano drogo in v treh teleskopske palice.

EMPACT

Operacija je bila koordinirana pod okriljem evropske multidisciplinarne platforme za boj proti kriminalnim grožnjam (v ang. European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats – EMPACT) kot del političnega cikla, štiriletnega načrta za boj proti hudim oblikam organiziranega kriminala. Ta združuje policijo in organe kazenskega pregona držav članic EU, evropske agencije in mednarodne organizacije pri skupni krepitvi evropskih mej in notranje varnosti. Ti rezultati in zbrane informacije bodo v veliko pomoč v trenutnih in prihodnjih preiskavah.

Povezane vsebine

Europol

EMPACT

 

Foto: Europol