Sorodne objave

 

Večerov novinar se v članku z naslovom "Drugačna promocija Slovenije: Ameriška agencija AP se čudi, da jim je slovenska policija celo hvaležna", objavljenem 23. septembra 2019, sicer retorično sprašuje, ali si res želimo promovirati Slovenijo v luči delovanja tako imenovanih vaških straž oziroma vard? Vprašanje je na mestu, saj smo v Policiji že v začetku letošnjega avgusta, ko smo javnosti natančno pojasnili okoliščine dogajanja in aktivnosti, ki jih policija v tej zvezi izvaja, glede na vztrajno in večkrat enostransko odpiranje te zgodbe, opozorili na podobno vprašanje: zakaj in kdo daje moč v roke posebnežev in skrajnežev? V policiji razumemo vlogo medijev, njihovo nadzorstveno funkcijo kot tudi pravico do svobode govora in pisanja. Zavedamo pa se tudi, da imajo mediji moč, s katero lahko legitimirajo ravnanja posameznikov, jim dajejo prepoznavnost in prav to je odgovornost, ki jo mediji nosijo v svojih rokah.

Konec avgusta smo v Policiji prejeli prošnjo Associated Press (AP) za snemanje izjav o delovanju slovensko-italijanskih mešanih patrulj in o tako imenovanih vaških stražah. V policiji smo zagotovili sogovornika iz Policijske uprave Koper za mešane patrulje in sogovornika iz Policijske uprave Novo mesto za tako imenovane vaške straže. Po večkratnem usklajevanju so se prosilci odločili zgolj za sogovornika iz Policijske uprave Novo mesto, ki je novinarjem AP odgovarjal na vprašanja o preprečevanju ilegalnih migracij na južni meji in o tako imenovanih vaških stražah na Dolenjskem.

Sogovornik je izpostavil, da občani z območja Policijske uprave Novo mesto policiji zaupajo, saj jih obveščajo o sumljivih osebah in vozilih in da se jim v policiji za to pomoč zahvaljujemo. Pri tem se je zahvala za pomoč nanašala na občane – na lokalno skupnost – in ne na posameznike iz samooklicanih skupin, saj ti ne obveščajo policije, nimajo nikakršnih pooblastil, da bi izvajali kakršnekoli postopke v primeru varnostnih pojavov, niti ne zagotavljajo varnosti v državi.

Prav nasprotno, tako imenovane vaške straže in varde predstavljajo varnostno tveganje, zato v Policiji jasno in odločno obsojamo ustanavljanje takih skupin, katerih delovanje skrbno spremljamo, prilagajamo ukrepe za zagotavljanje varnosti in presojamo morebitna odklonska ravnanja. Res je, da v zadnjem obdobju nismo zaznali, da bi se posamezniki združevali z namenom pripravljanja, načrtovanja, organiziranja ali izvrševanja kaznivih dejanj ali prekrškov, a tovrstni pojavi vsebujejo nekatere indice, sume in elemente kaznivih ravnanj. Zato vsak tak primer preverimo in skupaj s pristojnimi tožilci presojamo zakonitost dejanj.

Slovenska policija bo še naprej izvajala učinkovite ukrepe na južni meji za preprečevanje ilegalnih migracij in zagotavljala varnost v notranjosti države. Pri njenem delu lahko pomaga vsak, a na družbeno sprejemljiv način tako, da se pridruži pomožni policiji. Ameriški agenciji AP smo to tudi še enkrat pisno pojasnili.

Retorično vprašanje, ki se postavlja, pa je vprašanje motiva ali interesa "promocije" delovanja samooklicanih skupin v Sloveniji.

Povezane vsebine

Ne dajajmo moči posebnežem in skrajnežem - odziv