Sorodne objave

 

V sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa, Finančno upravo RS, Inšpektoratom RS za delo in Inšpektoratom RS za infrastrukturo policisti danes, 15. oktobra 2019, na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani izvajamo skupni nadzor nad šolami vožnje. Namen poostrenega nadzora je doseči boljše delovanje šol vožnje, kar prispeva k večji prometni varnosti.

Policisti nadziramo tehnično brezhibnost vozil šol vožnje, preverjamo psihofizično stanje kandidatov in učiteljev vožnje. Pozorni smo tudi na uporabo mobilnega telefona med poučevanjem in na izpolnjevanje predpisane dokumentacije, ki jo mora učitelj vožnje voditi sproti in ki jo mora imeti pri sebi.

20191015 141624

Javna agencija RS za varnost prometa bo v nadzoru, ki bo sicer trajal vse do konca letošnjega leta, pregledovala ustreznost izvajanja usposabljanj kandidatov za voznike in povečala obseg strokovnih nadzorov nad izvajalci tehničnih pregledov vozil. Finančna uprava RS bo v okviru rednih nalog mobilnih oddelkov izvajala ločene nadzore zaposlovanja na črno ter morebitno neizdajanje računov, Inšpektorat RS za delo bo preverjal ustreznost zaposlovanja v šolah vožnje in morebitno prekomerno delo ter spoštovanje predpisanih pogojev dela, Inšpektorat RS za infrastrukturo pa bo nadzor izvajal v okviru svojih rednih nalog, in sicer iz svojih pristojnosti po Zakonu o voznikih.

Leskovar 15102019

Po besedah Matjaža Leskovarja, višjega policijskega inšpektorja v Sektorju prometne policije na Generalni policijski upravi, šole vožnje nosijo veliko odgovornost pri pripravi voznika na samostojno udeležbo z vozilom v cestnem prometu: "Zato je prav, da učitelji vožnje ravnajo skladno s predpisi in so zgled bodočim voznikom. Tako bomo policisti v nadzorih pozorni na ravnanje učiteljev vožnje in kandidatov. Policisti Specializirane enote za nadzor prometa bodo ugotavljali tehnično brezhibnost vozil, psihofizično stanje učiteljev vožnje in kandidatov ter izpolnjevanje predpisanih evidenc. Ob sumu kršitev, ki niso v pristojnosti policije, bomo obvestili pristojne službe."

IMG 2843 vesna marinko avp

V. d. direktorice Javne agencije RS za varnost prometa Vesna Marinko pa opozarja, da se vzgoja o prometni varnosti začne že vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah, končno obliko formalnega izobraževanja pa predstavljajo šole vožnje. "Te morajo biti strokovne, kredibilne, da usmerjajo in kandidate za voznike naučijo poleg tehnik vožnje tudi varnosti. Poleg izobraževalne imajo tudi vzgojno vlogo, saj morajo kandidate pripraviti na zrelostni izpit iz varnosti, na maturo iz varnosti na cesti! Ker so šole vožnje ključne, tu ni nobenega odstopanja. Kdor ne opravlja svojega poslanstva, nima kaj početi v tem ključnem trenutku izobraževanja varnih in odgovornih voznikov," še poudarja Marinkova.

20191015 141152 nosilci nadzora nad avtosolami

Finančna uprava RS bo posebno pozornost namenjala preganjanju sive ekonomije. Kot namreč opažajo, nekatere šole voženj inštruktorje zaposlujejo tudi na črno. To pomeni, da jim dohodke izplačujejo v gotovini, "na roke", pri tem pa ne plačajo obveznih davkov in prispevkov za socialno varnost. Inšpektorji FURS-a bodo zato pozorni tudi na izdajanje računov za opravljene storitve in evidentiranje prihodkov, saj morajo tudi šole vožnje za opravljene storitve izdati račun in gotovinsko plačan račun tudi davčno potrditi.

Inšpektorat RS za delo bo preverjal spoštovanje delovnopravne zakonodaje – izplačilo plače in regresa za letni dopust, ustreznost zaposlovanja in izvajanje določb Zakona o evidencah na področju dela in socialnega varstva (ZEPDSV), na primer, ali delodajalci vodijo evidenco, na kakšen način jo vodijo in katere podatke je mogoče iz njih razbrati. Nadzirali bodo tudi spoštovanje določb predpisov glede delovnega časa, predvsem glede odmorov in počitkov ter glede odrejanja dela prek polnega delovnega časa. Poleg tega bodo pozornost namenili tudi nadzoru nad izvajanjem pomembnejših zahtev na področju varnosti in zdravja pri delu (na primer ocenjevanje tveganj in izvajanje varnostnih ukrepov).

Več informacij v sporočilu za javnost na spletni strani AVP