Sorodne objave

 

V mestu Santiago, Čile, med 15. in 18. oktobrom 2019 poteka 88. generalna skupščina Mednarodne organizacije kriminalistične policije Interpol, ki se je udeležuje več kot 900 predstavnikov iz 162 držav članic organizacije, vključno s 70 šefi policij in ministrov. Sodeluje tudi delegacija slovenske policije in Ministrstva za notranje zadeve.

IMG 2c7796e3174ab24ae0b5e332d8476f0e

Kot predstavniki Slovenije se skupščine udeležujejo (na fotografiji z desne): mag. Tatjana Bobnar, generalna direktorica policije, mag. Sandi Čurin, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, Borut Selan, vodja Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje na Generalni policijski upravi, in mag. Boštjan Lindav, direktor Uprave kriminalistične policije GPU.

Zasedanje generalne skupščine vodi predsednik Interpola Kim Jong Yang iz Republike Koreje.

Generalno skupščino je slovesno odprl predsednik Čila Sebastian Piñela, ki je sporočil, da je velika čast za njegovo državo, da prvič gosti najpomembnejšo konferenco največje policijske organizacije. Poudaril je, da vsi udeleženci služimo skupnosti in da je naš skupni cilj ustvariti pogoje za globalno varnost. Interpol je organizacija, ki ima zelo pomembno vlogo v svetu na področju boja proti kriminalu, in ker se kriminal sproti spreminja in razvija, je pomembno, da temu sledi tudi Interpol skupaj z državami članicami.

Na skupščini so razpravljali o aktualnih varnostnih grožnjah zaradi terorizma, organiziranega kriminala in kibernetske kriminalitete. Za svoj drugi mandat je bil na podlagi predloga izvršnega komiteja organizacije potrjen trenutni generalni sekretar organizacije Jürgen Stock. Obravnavali so več poročil in vprašanj v zvezi s skupnim delovanjem organizacije ter sprejeli resolucije, na podlagi katerih bo Interpol nadaljeval svoje projekte (I-CORE), začel pogajanja za sklenitev krovnega sporazuma z Evropsko unijo, sklenil sporazum z Južnoafriško razvojno skupnostjo (SADC) in ustanovil regionalni biro za Bližnji vzhod in Severno Afriko v Savdski Arabiji.

Generalna skupščina je Interpolovo najvišje upravljavsko telo, kjer ima vsaka država članica en volilni glas. Sestavljena je iz delegatov, ki jih imenujejo vlade držav članic organizacije, in se sestaja enkrat letno ter sprejema pomembne odločitve, ki se nanašajo na politiko, delovne metode, finance, sodelovanje, načrt aktivnosti in prihodnost organizacije.

IMG 009b9cc486d08d5f4c6c69fe89774f63

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar in državni sekretar notranjega ministrstva mag. Sandi Čurin skupaj z generalnim sekretarjem Interpola Jürgenom Stockom

Na skupščini se je generalna direktorica slovenske policije srečala z generalnimi direktorji in visokimi predstavniki policij držav članic organizacije, med njimi tudi z generalnim sekretarjem Interpola Jürgenom Stockom, predsednikom Interpola Kim Jong Yangom in Alexandrom Prokopchukom, podpredsednikom Interpola za Evropo in vodjo NCB Interpola v Moskvi (Rusija), generalnim direktorjem albanske policije Ardijem Veliujem, delegacijami držav Zahodnega Balkana in še z nekaterimi drugimi visokimi predstavniki držav članic te največje policijske organizacije v svetu.