Sorodne objave

 

Načelnica Generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc in generalna direktorica Policije mag. Tatjana Bobnar sta danes, 24. januarja 2020, podpisali letni načrt sodelovanja med Slovensko vojsko in Policijo v letu 2020.

Slovenska vojska in Policija skladno s 24. členom Zakona o službi v Slovenski vojski že vrsto let uspešno sodelujeta, še posebej na področju usposabljanja. Zato vsakoletni načrt sodelovanja vsebuje različne dejavnosti, ki temeljijo na izkazanem obojestranskem interesu. S skupnim sodelovanjem Slovenska vojska in Policija izboljšata delovanje, bolj racionalno koristita razpoložljive vire ter krepita ugled in prepoznavnost obeh struktur. Ocenjena vrednost skupnega sodelovanja je 1.000.000 evrov.

65849 2658

Načrt sodelovanja med Slovensko vojsko in Policijo v letu 2020 vključuje tri sklope: šolanje in izobraževanje, usposabljanje ter skupno sodelovanje in temelji na vzajemnosti. Letošnja novost za Slovensko vojsko je področje usposabljanja digitalne forenzike. Sicer pa Slovenska vojska še naprej pridobiva dragoceno znanje oziroma izkušnje na področjih specialističnega usposabljanja in uporabo vadbene infrastrukture Policije. Med njimi: spuščanje po debeli vrvi; usposabljanje vdiralcev; usposabljanje operaterjev za delo z rentgeni; tečaj za pridobitev pooblastil; druga specialistična usposabljanja za vojaške policiste (prometni tečaj, usposabljanje kriminalistov, usposabljanje motoristov,); pomoč Policije pri varovanju oseb, predstavitve Policije na prireditvah Slovenske vojske.

Policiji pa Slovenska vojska nudi logistično podporo (prevozi večjih tovorov s tovornimi vozili ali helikopterjem večje zmogljivosti – Cougar); nastanitve tako v vojašnicah Slovenske vojske med usposabljanji kot tudi podpora na terenu; uporabo poligonov, strelišč in vadišč ter omogoča vključevanje uslužbencem Policije v programih Šole za tuje jezike.

6669 1247

V letu 2019 so s Policijo sodelovale vse enote Slovenske vojske, ki Policijo od leta 2015 neprekinjeno podpira tudi pri preprečevanju nezakonitih prehodov državne meje. Visoka raven sodelovanja med obema se je izkazala v lanskem težiščnem projektu Republike Slovenije in Slovenske vojske: konferenci vojaškega odbora Nata. Skupaj s Policijo je Slovenski vojski uspelo zagotoviti varno okolje za uresničitev tako zahtevnega projekta, tako pri zagotavljanju fizične varnosti kot tudi pri izvedbi spremstev oziroma varovanja kolon.

77741 582
Foto: Oddelek za odnose z javnostmi SV