letni načrti dela

Podpisan prvi sporazum o sodelovanju med Policijo in Kolesarsko zvezo Slovenije 5. marec 2024
Policija podpisala letni načrt sodelovanja z Društvom kriminalistov Slovenije 1. februar 2024
Podpisan letni načrt sodelovanja z Zvezo klubov upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Slovenije 1. februar 2024
Podpisan nov letni načrt sodelovanja med Policijo in Gorsko reševalno zvezo Slovenije 26. januar 2024
Planinska zveza Slovenije in Policija podpisali načrt dela za leto 2024 25. januar 2024
Podpisan letni načrt sodelovanja z Zvezo policijskih veteranskih društev Sever 12. januar 2024
Policija in Slovenska vojska podpisali načrt sodelovanja za leto 2024 27. november 2023
Policija podpisala letni načrt sodelovanja z Ju-jitsu zvezo Slovenije 3. marec 2022
Policija podpisala letni načrt dela z Gasilsko zvezo Slovenije in Planinsko zvezo Slovenije 12. januar 2022
Policija in Slovenska vojska podpisali načrt sodelovanja za leto 2022 13. december 2021
Raziskovalna in analitska dejavnost 18. april 2019
Sprejem "zlatega" Tima Toplaka in podpis načrta sodelovanja med Policijo in Ju-jitsu zvezo Slovenije 28. julij 2021
Slovenska vojska in Policija bosta sodelovali tudi v letu 2020 24. januar 2020
Resolucija ter načrti razvoja in dela policije 23. januar 2020
Policija in Planinska zveza Slovenije podpisali letni načrt dela 29. januar 2019
Letna poročila o delu policije 17. oktober 2008
Poslanstvo, vrednote, vizija in načrti policije 1. september 2008