letni načrti dela

Slovenska vojska in Policija bosta sodelovali tudi v letu 2020 24. januar 2020
Resolucija ter načrti razvoja in dela policije 23. januar 2020