Sorodne objave

 

Ena od pomembnih nalog slovenske policije je v tem času tudi zagotavljanje organiziranega spremstva potnikov in tovornih vozil čez ozemlje Slovenije v njihove matične države.

Tako smo od sobote, 14. marca, ko so bili uvedeni prvi ukrepi na mejah, pa do ponedeljka, 30. marca 2020, do 6. ure, izvedli nadzorovan transport že 7.766 tovornih vozil. In sicer je bilo 2.131 tovornih vozil namenjenih proti Hrvaški in naprej v druge tranzitne države, 5.635 tovornih vozil pa smo v teh dneh pospremili do meje z Madžarsko.

Graf skupno st tovornih vozil tranzit iz Italije

Po podatkih, ki smo jih zbrali za območje celotne Slovenije, smo policisti v obdobju od 14. do 30. marca 2020 izvedli nadzorovan transport že 7.766 tovornih vozil. Tranzit tovornih vozil zagotavljamo v koordinaciji s policijskimi upravami, kontrolnimi točkami na meji z Italijo, drugimi državnimi organi in institucijami (Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za infrastrukturo, Družbo za avtoceste RS, Direkcijo RS za infrastrukturo ...) in tujimi varnostnimi organi.

1 Izvajanje konvojev

 

Spremstvo konvojev tovornih vozil

V koordinaciji z različnimi tujimi varnostnimi organi (italijanskimi, hrvaškimi, madžarskimi, avstrijskimi, srbskimi ...) in po dogovorih z zunanjim ministrstvom ter tujimi diplomatskimi in konzularnimi predstavniki (predvsem Romunije, Ukrajine, Srbije, Bolgarije, Italije) smo v soboto, 14. marca 2020, vzpostavili sistem konvojev tovornih vozil in njihovega policijskega spremstva, pri čemer sodelujejo predstavniki Finančne uprave RS in Družbe za avtoceste RS.

Po tem sistemu smo od 14. marca pa do 29. marca 2020, do 21. ure, izvedli nadzorovan transport že 3.201 tovornih vozil, ki so bila organizirana v 81 konvojev. Od tega je bilo:

  • 46 konvojev z 1.773 tovornimi vozili namenjenih proti Hrvaški in naprej v druge tranzitne države,
  • 35 konvojev z 1.428 tovornimi vozili pa smo v teh dneh pospremili do meje z Madžarsko.

 

Dodatno še tranzit tovornih vozil po protokolu

Poleg zgoraj navedenih konvojev pa smo tovorna vozila v drugem tednu ukrepov začeli spremljati tudi na podlagi posebnega protokola, sklenjenega po dogovoru s Hrvaško in Madžarsko.

2 Tranzit po protokoluTako smo od sobote, 21. marca 2020, po tem protokolu od kontrolnih točke Fernetiči, Škofije, Krvavi potok in Vrtojba dodatno pospremili še 4.565 tovornih vozil, in sicer:

  • s kontrolne točke Fernetiči, Škofije in Krvavi potok skupaj 282 tovornih vozil, namenjenih proti Hrvaški (preko mejnega prehoda Starod) in 3.150 tovornih vozil, namenjenih proti Madžarski (preko mejnega prehoda Pince) in
  • s kontrolne točke Vrtojba 76 tovornih vozil, namenjenih proti Hrvaški (preko mejnega prehoda Starod) in 1.057 tovornih vozil, namenjenih proti Madžarski (preko mejnega prehoda Pince).

 

NekdanjiMMPVrtojba

Policist na kontrolni točki na nekdanjem mejnem prehodu za mednarodni promet Vrtojba

Povezane vsebine

Slovenski policisti v teh dneh čez ozemlje Slovenije pospremili že 51 konvojev tovornih vozil (20. 3. 2020)