Ministrstvo za notranje zadeve prodaja rabljeno opremo za tehnično varovanje objektov. Rok za oddajo ponudb je 5. junij 2020.

Na podlagi 52. v povezavi s 77. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Ministrstvo za notranje zadeve objavlja namero za prodajo vgrajene opreme za tehnično varovanje po metodi neposredne pogodbe.

Predmet prodaje

Oprema za tehnično varovanje dveh objektov na lokacijah Ljubljana in Ljubljana okolica.

Oprema je rabljena, že vgrajena v objektih in se prodaja na vlogo lastnikov objektov.

Ponudbeni ceni in stroški

Najnižji ponudbeni ceni znašata za opremo v objektu na lokaciji Ljubljana 426 evrov, za opremo v objektu na lokaciji Ljubljana okolica pa 250 evrov. V cenah ni vštet 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Rok za oddajo ponudbe

Ponudnik mora ponudbo poslati najkasneje do 5. junija 2020, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Dodatne informacije o predmetu prodaje:

  • Iztok Zakrajšek iz Uprave za policijske specialnosti, telefonska številka 031 733 732

Dodatne informacije glede postopka prodaje:

Vse potrebne informacije in obrazce najdete na spletnem mestu gov.si oz. na tej povezavi.