Ministrstvo za notranje zadeve v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja ponovno javno zbiranje ponudb za prodajo dveh rabljenih centralnih računalnikov. Javno odpiranje ponudb bo 14. oktobra 2020.

Predmeta prodaje:

  • rabljeni centralni računalnik IBM zServer z12, model 2828-H13 X03, leto izdelave 2014, dimenzije: 157,7 cm x 78,4 cm x 201,3 cm (GxŠxV), teža 946 kg
  • rabljeni centralni računalnik IBM zServer z12, model 2828-H13 A01, leto izdelave 2014, dimenzije: 157,7 cm x 78,4 cm x 201,3 cm (GxŠxV), teža 946 kg

Izhodiščni ceni:

  • za računalnik IBM zServer z12 model 2828-H13 X03: 22.000 evrov
  • za računalnik IBM zServer z12 model 2828-H13 A01: 15.000 evrov

Najnižji znesek višanja je 300 evrov.

Rok za oddajo ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah in na predpisanih obrazcih najkasneje do 13. oktobra 2020 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Datum, čas in kraj odpiranja ponudb

Ponovno javno odpiranje ponudb bo 14. oktobra 2020 ob 12. uri, na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. V primeru okoliščin zaradi COVID-19, zaradi katerih javno odpiranje ponudb ne bi bilo mogoče, bo določen nov termin za ponovno javno odpiranje ponudb.

Vse informacije najdete na spletnem portalu gov.si oz. na tej povezavi.