Sorodne objave

 

Vlada Republike Slovenije je danes, 12. junija, sprejela sklep, da se mag. Anton Travner s 15. junijem 2020 imenuje na položaj generalnega direktorja policije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Mag. Anton Travner se z dnem imenovanja na položaj generalnega direktorja policije imenuje v naziv I. stopnje, glavni policijski svetnik.

D75 7048 GDP Anton Travner FotoMJelencZakon o organiziranosti in delu v policiji v 47. členu določa, da generalnega direktorja policije imenuje vlada na predlog ministra, pri čemer se za postopek uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev. Na podlagi 82. člena Zakona o javnih uslužbencih se položaj direktorja organa v sestavi pridobi z odločbo o imenovanju. Direktorje organov v sestavi ministrstev imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja.

Po javnem natečaju za položaj generalnega direktorja policije v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, je posebna natečajna komisija izvedla postopek ugotavljanja strokovne usposobljenosti in primernosti kandidatov za ta položaj ter na podlagi Standardov strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi ugotovila, da je mag. Anton Travner glede na strokovno usposobljenost primeren kandidat za položaj generalnega direktorja policije.

Podrobneje o Travnerju: Mag. Anton Travner (življenjepis)

Povezane vsebine

Vodstvo policije