Sorodne objave

 

VojkoUrbasVojko Urbas, rojen 1962, je po končani gimnaziji in vojaški obveznosti končal šolanje na prvi stopnji Fakultete za elektrotehniko in pridobil naziv inženir elektrotehnike. V letu 1986 se je v policiji zaposlil v tedanjem Oddelku za zveze (sedanji Urad za informatiko in telekomunikacije), kjer je leta 1995 prevzel vodenje oddelka za prenosne in varovalne sisteme. V tem letu se je vpisal tudi na izredni univerzitetni študij Fakultete za organizacijske vede, ki ga je leta 1999 uspešno končal.

Leta 1997 je na predlog takratnega vodstva Uprave kriminalistične policije prevzel vodenje Oddelka za specialno operativno tehniko v Sektorju za posebne naloge, ki se je tistega leta formiral. Za svoje delo in dosežke na tem področju je prejel številna priznanja, od bronastega do srebrnega priznanja za pomembne zasluge pri krepitvi varnosti.

Konec leta 2007 je prevzel vodenje Sektorja za posebne naloge v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. Na tem delovnem mestu je za opravljeno delo in vodenje razmeroma številčnega kolektiva prejel tudi priznanje zlati ščit policije za dolgoletne razvojno-raziskovalne prispevke v policiji.

Po 19 letih dela v Upravi kriminalistične policije se je leta 2016 zaposlil v vodstvu Sektorja za operativno tehnične sisteme v Uradu za informatiko in telekomunikacije. Poleg rednih delovnih obveznosti je sodeloval tudi s predstavniki praktično vseh evropskih policij, kjer je na seminarjih z aktivno udeležbo, tudi kot predavatelj, pridobil znanja, ki jih je uspešno posredoval doma in kot ekspertni predavatelj v številnih projektih v državah na Balkanu.

Tekoče govori angleško in hrvaško.

V zasebnem življenju je motorist in član upravnega odbora Zveze moto klubov Slovenije, član sveta krajevne skupnosti, v preteklosti pa je bil dva mandata tudi predsednik krajevne skupnosti.

Vojko Urbas je funkcijo direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi prevzel 8. aprila 2020.