Sorodne objave

 

Od sobote, 24. oktobra, se spreminja način napotovanja v karanteno na domu, od danes, 26. oktobra, veljajo nekateri novi ukrepi glede vstopa v Slovenijo, od jutri, 27. oktobra, pa stopa v veljavo nov ukrep za zajezitev epidemije covida-19, in sicer omejitev potovanja med občinami. Da bi bili sprejeti ukrepi čim bolj učinkoviti, jih moramo spoštovati vsi. Zato policisti pozivamo: sprejmite jih z razumevanjem in solidarno držo za dobro vseh, tako svojih bližnjih kot tistih, ki jih morda ne poznate, a bi bila morebitna okužba zanje lahko tudi usodna.

Policisti bomo spoštovanje določb preverjali pri svojem rednem delu, s temeljnimi oblikami policijskega dela, kot so npr. opazovanje, patruljiranje, po potrebi pa tudi s poostrenimi nadzori.

Od jutri prepovedano potovanje med občinami, razen za 13 izjem

Odlok, ki začne veljati v torek, 27. oktobra 2020, začasno omejuje prehajanje med občinami, razen za 13 izjem, med katere sodijo prihod in odhod z dela, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, dostop do lekarn, zdravstvene oskrbe, tudi dostop do trgovin in za potrebe nujnega vzdrževanja groba itd. Uveljavljanje izjem velja tudi za ožje družinske člane in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj. Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. Več > >

Spremembe pri napotovanju v karanteno in spremembe na seznamih držav

Od sobote, 24. oktobra, velja novi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19, ki ureja karanteno na domu tako, da lahko policisti na mejnih prehodih in na kontrolnih točkah osebo napotijo v karanteno na domu zaradi prihoda z območja z visokim tveganjem za okužbo. Več > >

Od danes, 26. oktobra 2020, pa veljajo tudi spremembe pravil vstopa v Slovenijo. Osebe, ki prihajajo iz zelenih ali oranžnih držav ali administrativnih enot držav (ne glede na to ali gre za države oz. administrativne enote EU, schengenskega območja ali tretje države), lahko v Slovenijo vstopajo brez omejitev. Ob vstopu iz rdečih držav ali administrativnih enot držav se osebo napoti v karanteno. Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če bo predložila negativni test za prisotnost covid-19 ali spada v eno izmed 17 izjem. Več > >

Še naprej v veljavi omejitev gibanja med 21. in 6. uro ter prepoved zbiranja nad šest oseb

Še naprej je začasno omejeno gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za pet izjem (odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog, dostop in nudenje storitev za nujne primere, opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil, potovanje oseb, ki so vstopile v Slovenijo z namenom tranzita ali vrnitve domov).

Z odlokom ostajajo prepovedane tudi vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi ter vsakršno zbiranje nad šest oseb, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Od 24. oktobra, ko je v veljavo stopil novi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19, so policija in občinska redarstva izvirno pristojna za nadzor nad določbami odlokov, ki urejajo zbiranje in potovanje ljudi. To pomeni, da tovrstne prekrške (denimo obveznost nošenja mask, prepoved druženja, prepoved potovanja preko občinskih meja …) policisti od 24. oktobra obravnavajo sami in svojih ugotovitev ne odstopajo več na zdravstveni inšpektorat.

Policisti znova pozivamo: za dobro vseh prebivalcev Slovenije - spoštujte ukrepe!

Povezane vsebine

Prehajanje meja

Omejitve zbiranja in gibanja