Sorodne objave

 

Vsako leto v decembru obeležujemo svetovni dan človekovih pravic. Na ta dan, 10. decembra, zaključujemo aktivnosti, ki smo jih izvajali v okviru mednarodnih dnevov boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Ob tem zato znova poudarjamo: živeti v nenasilju ter v mirnem in spoštljivem družinskem okolju je pravica vsakega posameznika.

ni vsak molk zlato

S preventivnimi aktivnostmi, ki smo jih policisti skupaj z različnimi nevladnimi organizacijami izvajali v zadnjih štirinajstih dneh, smo želeli sporočiti, da za nasilje v naši družbi ni prostora in da zanj ne sme biti tolerance. Večkrat smo poudarili, da za nasilje ni nikoli kriva žrtev in da bomo tudi v teh časih, ko smo večji del dneva zaprti med štiri stene svojega doma, proti storilcu ukrepali v skladu z našimi pooblastili. Naše sporočilo je dobilo svoj prostor v radijskih in televizijskih oddajah, v intervjujih v časopisih, širili pa smo ga tudi z organizacijo dogodkov, ki so se jih udeleževali tako predstavniki laične javnosti kot tudi predstavniki organizacij in medijev.

Skrb za žrtve nasilja v družini in njihova zaščita je naša prva odgovornost, hkrati pa so naše naloge tudi preprečevanje vsakršnega nasilja, ustrezno ukrepanje proti povzročiteljem v skladu z njegovimi pravicami ter našimi pooblastili in pristojnostmi ter širjenje zavedanja o nesprejemljivosti nasilja v naši družbi.

Ni vsak molk zlato

Skrb za žrtve in prekinitev kroga nasilja v družini pa ni samo odgovornost policije in nevladnih organizacij, saj lahko posredujemo zgolj v primeru, ko nas o nasilju v družini nekdo obvesti. Z našimi akcijami vedno želimo, da se o nasilju v družini in nasilju nad ženskami pouči čim več ljudi, da bi znali nasilje in njegove znake prepoznavati pri osebah, s katerimi prihajajo v stik, hkrati pa žrtvam nuditi pomoč in jim svetovati, kakšne možnosti zaščite in pomoči so jim na voljo.

Predvsem pa v policiji apeliramo na vse ljudi in pozivamo: če zaznate, da je posameznik žrtev nasilja, o tem obvestite najbližjo policijsko postajo, prijavo podajte na interventni telefonski številki policije 113 ali na anonimnem telefonu policije 080 1200.

Molk, ki zakriva nasilje, ni zlato. Za nasilje v družini nedvomno bolj velja pregovor Bolje preprečiti kot zdraviti, zato policijo nemudoma obvestite ob prvih znakih nasilja v družini, ki jih zaznate pri sebi ali pri svojih znancih. Pri zaščiti žrtve in ustavitvi nasilja imate sosedje, učitelji, sodelavci, prijatelji nedvomno eno največjih vlog, zato prekinite molk in o nasilju spregovorite.

Povezane vsebine

Nasilje v družini - informacije o postopku na policiji