Sorodne objave

 

Policija se dnevno sooča z najrazličnejšimi oblikami izražanja mnenj in stališč državljanov, najbolj skozi neorganizirane in zaradi epidemioloških ukrepov tudi nedovoljene javne shode. Naloga policije na takih shodih je, da skrbi za javni red, vsakič pa pri tem zgolj varuje življenje in zdravje ljudi ter premoženje. To je zahtevna in odgovorna naloga, zato se pogosto tisti, ki ljudi pozivajo na nedovoljene shode, prikrijejo in s tem izognejo odgovornosti, ki jih ima organizator javnega shoda.

Varovanje življenja, zdravja in premoženja ljudi je poslanstvo policije, ki se ne spreminja. Tako je bilo pred epidemijo, tako je sedaj in bo tudi v prihodnje, pri čemer se policija ne postavlja na nikogaršnjo stran. Naše edino vodilo je izvajati zakonito, strokovno in profesionalno policijsko delo, s katerim zagotavljamo varnost ljudi.

Zavračamo pavšalne ocene o pretirani uporabi policistov posebne policijske enote. Pri varovanju množičnega zbiranja ljudi so postopki policistov vedno ustrezno prilagojeni in v skladu s pravili policijske stroke ter taktiko delovanja policije. Vsi policijski ukrepi na neorganiziranih in nedovoljenih shodih so tako rezultat vsakokratne temeljite predhodne strokovne varnostne ocene, načrtovanja dela in izkušenj iz preteklih zbiranj. Tak pristop policiji omogoča, da se glede na okoliščine poteka shoda odziva organizirano in ukrepe izvaja v skladu z načelom sorazmernosti.

Za vsako izvedeno policijsko pooblastilo obstaja zakonita podlaga v veljavnih predpisih. Policija je pri varovanju javnih zbiranj dolžna zagotoviti tudi varnost policistom. Pretekle izkušnje nas učijo, da na še tako mirnih javnih zbiranjih lahko zelo hitro pride do nasilnih ravnanj posameznikov in skupin, ki so usmerjena tudi ali predvsem zoper policiste, zato policisti pri varovanju takih dogodkov, odvisno od varnostne ocene, uporabljajo tudi zaščitna sredstva in osebno varovalno opremo, s čimer se zmanjša možnost nastanka poškodb ob napadih nanje.

Zavračamo tudi namigovanja o namernih poskusih ustrahovanja protestnikov in domnevnem izvajanju nasilja. Policija pri vsaki nalogi vedno najprej uporabi najmilejše ukrepe, stopnjuje pa jih šele, če z milejšimi ukrepi naloge ni mogoče opraviti. Enako velja tudi za prisilna sredstva, ki so vsakič še dodatno preverjena. Glede na dosedanje aktivnosti so bila prisilna sredstva vedno uporabljena profesionalno, zakonito in strokovno ter v najmanjši možni meri.

Aktivnosti policije v času epidemije koronavirusa nikoli niso bile usmerjene v kaznovanje ljudi, temveč v upoštevanje priporočil strokovnjakov, zakonov in odlokov, ki opredeljujejo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. Policisti v skladu s tem izvajajo nadzor nad upoštevanjem ukrepov in za posamezne kršitve večinoma izrekajo opozorila, le v primerih izrazite malomarnosti oz. naklepne ignorance pa globe.

Ne glede na to se predvsem na družbenih omrežjih neprestano pojavljajo posamezne lažne ali zavajajoče vsebine o določenih postopkih policistov in o neupravičenem kaznovanju posameznikov (burek, brezdomci ipd.). Naj pojasnimo, da vsak izpostavljen primer v policiji preverimo in preučimo, največkrat pa ugotovimo, da je kaznovanju posameznika botrovalo mnogo več okoliščin in dejstev, kot jih je znano javnosti.

Policisti med službo doživimo marsikaj dobrega in ravno to nas v tem posebnem času drži pokonci, da za zagotavljanje varnosti in pravic ljudi damo vse od sebe. Želimo pa si, da bi tudi tisti posamezniki, ki so izrazito proti veljavnim ukrepom, ravnali odgovorno in da bi svojo svobodo izražanja uveljavljali na način, ki ne ogroža zdravja, varnosti, reda in miru, in ne presega dostojne komunikacije. Ne glede na vse, policisti vedno smo in bomo tudi v prihodnje varovali ljudi.