policijska pooblastila

Sprejeli smo ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih z izrednim nadzorom nad delom policije v letih 2020 in 2021 3. februar 2023
Novinarska konferenca o izvedenih ukrepih Policije glede protestov – vabilo medijem 2. februar 2023
Posvet o izvrševanju ustavne pravice do svobode izražanja 13. december 2022
Mednarodni strokovni posvet o borilnih veščinah sklenili z revijalnim prikazom uporabe elementov borilnih veščin pri policijskih postopkih 27. maj 2022
Varovanje javnega shoda, ki je potekal 5. oktobra v Ljubljani - poročilo komisije 25. november 2021
Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov 12. oktober 2021
Delovno srečanje vodstva Policije in Slovenske vojske 10. marec 2021
Policija na shodih varuje ljudi, skrbi za javni red in spoštovanje predpisov - odziv Policije 11. februar 2021
Število pritožb na delo policistov se je zmanjšalo, kaže poročilo za leto 2016 20. april 2017
Delegacija CPT pohvalila strokovnost slovenskih policistov 13. april 2017
Podzakonski predpisi Policije so javni, interni akti o taktiki in metodiki dela pa utemeljeno varovani kot tajni podatki in za določen del njihove vsebine parlamentarna komisija ni pristojna - odziv Policije 19. januar 2017
Fank pojasnil obveznosti policistov med stavko in odgovoril na vprašanja glede migracij in terorizma 8. januar 2016
Notranje ministrstvo predstavilo poročilo o reševanju pritožb na delo policije 15. april 2015
Brošura Kaj moramo vedeti o policijskih postopkih 25. november 2014
Makedonske kolege je zanimalo, kako poteka usposabljanje slovenskih policistov 10. julij 2014
Nasilja in nestrpnosti na športnih prireditvah ne toleriramo! 6. maj 2013
Odziv na predlog sindikata glede izrekanja opozoril in opominov 16. september 2010
Strokovni svet za policijsko pravo in policijska pooblastila 9. junij 2010
Varovanju človekovih pravic namenjamo v policiji veliko pozornosti 10. december 2009
Uporaba prisilnih sredstev in napadi na policiste 20. februar 2009
Pooblastila policistov na smučišču 15. januar 2009
Policijska pooblastila 16. oktober 2008
Zaključno poročilo delovne skupine za uvedbo električnega paralizatorja v policijo 17. januar 2006