Sorodne objave

 

V policiji smo se letos februarja, v okviru sodelovanja v medresorski delovni skupini za obravnavo romske problematike, še tesneje povezali z lokalnimi skupnostmi in drugimi institucijami ter pristopili k načrtovanju skupnih aktivnosti za še uspešnejšo obravnavo posameznih varnostnih vprašanj in problematike, pereče v posameznih lokalnih skupnostih. Gre za medresorsko reševanje aktualnih težav, ki se med drugim nanašajo na področja prekrškov in kaznivih dejanj, varstva okolja, zaščite živali, izobraževanja, zaposlovanja ter socialnih in bivanjskih razmer.

Tako smo se v policiji februarja že povezali z inšpekcijskimi službami (okoljsko, gradbeno, zdravstveno, veterinarsko), centri za socialno delo, medobčinskimi inšpektorati, mobilno enoto finančne uprave, predstavniki lokalnih skupnosti in drugimi subjekti ter na nekaterih najbolj varnostno obremenjenih območjih JV Slovenije (na območjih ljubljanske in novomeške policijske uprave) izvedli skupne poostrene nadzore, s katerimi bomo nadaljevali tudi v marcu. Načrtovanih je 29 takšnih nadzorov.

Odpad AdobeStock 391210817 byBogdanVacarciuc

Fotografija je simbolična.

Pri nekaj dosedaj izvedenih poostrenih nadzorih in skupnih aktivnostih, pri nekaterih so si policisti pomagali tudi z brezpilotnim zrakoplovom, so bile odkrite kršitve v zvezi z zapuščenimi vozili, obremenjevanjem okolja (npr. zaradi črnih odlagališč avtomobilskih delov, salonitnih plošč ipd.), neprimernimi pogoji za živali, neustreznim skladiščenjem za gnojila ipd. 

Vodstva policijskih postaj so načrtovane aktivnosti predstavila tudi županom tamkajšnjih občin in jih pozvala k sodelovanju ter predlogom za dodatne aktivnosti; odzvalo se je kar nekaj županov. Izrazili so zadovoljstvo s pobudo policije za skupne aktivnosti in predstavili še svoje predloge.V policiji bomo s tovrstnim povezovanjem in poostrenimi nadzori nadaljevali tudi v prihodnjih mesecih.