Sorodne objave

 

Slovenski kriminalisti so 14. in 15. maja na območju Ljubljane, Kopra, Kranja in Maribora opravili 23 hišnih preiskav. V zaključni akciji je sodelovalo več kot 100 preiskovalcev in kriminalistov. Kar 81 kaznivih dejanj, povezanih s tihotapljenjem droge in orožja, s katerimi so osumljenci zaslužili približno 2 milijona evrov, je osumljenih 48 oseb, od tega 25 slovenskih in 23 tujih državljanov. Preiskava je potrdila, da so osumljeni leta 2018 pričeli ustanavljati t. i. slovensko celico Kavaćkega klana, ki trenutno velja za eno najmočnejših hudodelskih združb na območju Balkana.

 20210528 13384 naslovna

Video: Podrobnosti obsežne in zahtevne kriminalistične preiskave sta na današnji novinarski konferenci predstavila mag. Matjaž Jerkič, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, in dr. Petra Grah Lazar, v. d. direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada.

Slovenska kriminalistična policija razbila mednarodno organizirano kriminalno združbo

Odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, ki jih izvršujejo mednarodne organizirane kriminalne združbe, je prednostna naloga slovenske policije. Tihotapljenje prepovedanih drog, ki prinaša hudodelskim združbam ogromne zaslužke, je najpogostejši predmet kriminalističnih preiskav s področja organizirane kriminalitete. Mednarodna razsežnost tovrstne kriminalitete je pomemben dejavnik tudi pri ugotavljanju protipravne premoženjske koristi, saj kriminalne združbe nezakonito pridobljen dobiček investirajo v zakonite posle v različnih državah. Ne smemo pa zanemariti niti negativnih posledic prepovedanih drog na zdravje ljudi.

"Danes vam predstavljamo uspešne rezultate približno leto dni trajajoče zelo intenzivne mednarodne kriminalistične preiskave, v okviru katere je slovenska kriminalistična policija razbila in tako onesposobila mednarodno organizirano kriminalno združbo, ki je izvrševala kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in orožjem v državah EU in Zahodnega Balkana," je uvodoma dejal Matjaž Jerkič, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije.

"Posebna značilnost delovanja kriminalne združbe je bila njena natančna, hierarhično urejena organizacijska struktura, z jasnimi pristojnostmi in nalogami vsakega člana združbe. Osnovna nezakonita dejavnost kriminalne združbe je bila preprodaja velikih količin različnih prepovedanih drog, kot so kokain, heroin, hašiš, konoplja in tihotapljenje orožja. Kriminalna združba je svojim članom zagotavljala tehnološko napredna komunikacijska sredstva, s čimer je zagotavljala varno komuniciranje med člani združbe," je še dejal Jerkič.

V kriminalistični preiskavi, ki jo je vodil Nacionalni preiskovalni urad v tesnem sodelovanju z drugimi notranjimi organizacijskimi enotami Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, smo v sodelovanju s tujimi policijami izvedli več zasegov prepovedanih drog in gotovinskih sredstev.

Slovenska kriminalistična policija je z uspešno preiskavo dokazala, da sodi v krog evropskih policij in partnerskih služb, ki znajo in zmorejo izpeljati tudi najzahtevnejše mednarodne kriminalistične preiskave, usmerjene zoper mednarodno organizirane kriminalne združbe najvišjega ranga, ki imajo povsod po svetu enak cilj – brezkompromisno pridobivanje finančnih sredstev in njihovo vlaganje v legalne posle, ne glede na ceno, ki je potrebna za dosego njihovih ciljev.

NPU je izvajal prikrite preiskovalne ukrepe in koordiniral zbiranje dokazov v Španiji, Nemčiji, Avstriji, Italiji in na Norveškem, Nizozemskem ter Hrvaškem

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so 14. in 15. maja, ob pomoči kriminalistov policijskih uprav Maribor, Kranj, Koper in Ljubljana, Uprave kriminalistične policije ter pripadnikov Specialne enote, opravili 23 hišnih preiskav v zasebnih prostorih. V zaključni akciji je sodelovalo več kot 100 preiskovalcev in kriminalistov.

Hišne preiskave so potekale na območju Ljubljane, Kopra, Kranja in Maribora zaradi suma storitve 75 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog ter 6 kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

Kaznivih dejanj je osumljenih 48 oseb, od tega 25 slovenskih in 23 tujih državljanov, hišne preiskave pa so se opravljale pri 19 slovenskih državljanih. 11 osumljenih oseb je bilo pridržanih, 8 jih je bilo 15. maja privedenih na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zoper 6 oseb odredil pripor.

"Osumljene osebe so se v daljšem časovnem obdobju, kot člani mednarodne hudodelske združbe, ukvarjali s prodajo in ponujanjem različnih vrst prepovedanih drog, njihovim hranjenjem, prenašanjem in posredovanjem pri prodaji. Prav tako so se nekateri izmed osumljencev ukvarjali s prodajo, nakupi, hrambo in prenašanjem strelnega orožja ter prenašanjem velike količine gotovine. S storitvijo kaznivih dejanj so si osumljenci pridobili protipravno premoženjsko korist v višini približno 2 milijonov evrov," je dejala dr. Petra Grah Lazar, v. d. direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada.

"Preiskovalci NPU so ugotovili vloge posameznikov v hudodelski združbi, način delovanja hudodelske združbe in posameznikov ter potrdili, da so osumljeni leta 2018 pričeli ustanavljati t. i. slovensko celico »Kavaćkega klana«, ki trenutno velja za eno najmočnejših hudodelskih združb na območju Balkana s celicami v praktično vseh državah Evropske unije in z zelo močnimi povezavami z južnoameriškimi karteli. Hudodelska združba je bila hierarhično strukturirana, z jasno opredeljenimi in razvidnimi ravnmi odločanja. Odločanje je potekalo od hierarhično nadrejenih ravni navzdol, razmerja med člani so bila formalizirana in natančno urejena. Preiskovalci so ugotovili tudi visoko stopnjo povezanosti članov," je še dodala Grah Lazarjeva.

V fazi ustanavljanja hudodelske združbe v Sloveniji so nekateri osumljenci novačili člane družbe in ustanavljali gospodarske družbe, preko katerih je potekal transport droge in orožja, prav tako so zagotavljali dobavitelje. Prevozi droge so potekali iz Španije in Nizozemske v Slovenijo, iz Slovenije v Avstrijo, Nemčijo, Italijo in na Hrvaško, prevozi strelnega orožja so potekali iz Slovaške v Slovenijo, Srbijo in na Nizozemsko, prevozi gotovine pa iz Španije v Srbijo. Cilj hudodelske združbe je bil prepeljati in prodati čim večje količine prepovedanih drog in orožja ter s tem pridobiti čim večjo protipravno premoženjsko korist.

Slovenska hudodelska združba je aktivno delovala v Sloveniji z močnimi povezavami v Španiji, Nemčiji, Avstriji, Srbiji, Italiji in na Nizozemskem ter Hrvaškem. Nekateri vodilni člani se že daljše obdobje skrivajo, pri tem pa uporabljajo ponarejene osebne dokumente. Medsebojna komunikacija hudodelske združbe je potekala preko platforme SKY, za katero sta značilna predvsem samouničevanje sporočil in popolna anonimnost.

Člani hudodelske združbe so, s ciljem pridobitve čim večje protipravne premoženjske koristi, odgovorni za izvedbo prevozov in prodajo: najmanj 790 kilogramov kokaina, 2.249 kilogramov konoplje, 96 kilogramov hašiša, 10 kilogramov heroina, 30 litrov amfetamin baze, več prevozov strelnega orožja in
5,6 milijona evrov gotovine.

Na hišnih preiskavah so preiskovalci zasegli večje število elektronskih naprav in listin, katerih analiza in vrednotenje še potekata. Preiskovalci NPU vodijo tudi finančno preiskavo, z namenom, da se odvzame premoženje nezakonitega izvora.

NPU je v predkazenskem postopku izvajal prikrite preiskovalne ukrepe in koordiniral zbiranje dokazov v Španiji, Nemčiji, Avstriji, Italiji in na Norveškem, Nizozemskem ter Hrvaškem. Prav tako je bilo vzpostavljeno mednarodno sodelovanje s Srbijo. Mednarodno sodelovanje NPU pa je z izvedenimi primerjalnimi analizami zbranih podatkov nadgrajeval in dopolnjeval Europol s pomočjo najsodobnejših orodij za takojšno analitično podporo.

Od junija 2020 dalje so preiskovalci NPU v sodelovanju s policijami partnerskih držav izvedli naslednje zasege:

  • v sodelovanju z norveško policijo je bilo zaseženih 52 kg hašiša in 6 kg kokaina,
  • v sodelovanju s hrvaško policijo je bilo zaseženih 3 kg kokaina,
  • v sodelovanju z nemško policijo je bilo zaseženih 37 kg kokaina, 45 kg konoplje in 25 kg hašiša ter 212.000 evrov gotovine,
  • v sodelovanju z italijansko policijo je bilo zaseženih 76 kg konoplje,
  • v sodelovanju s špansko policijo je bilo zaseženih 142 kg konoplje, v okviru sodelovanja pa je preiskovalec NPU marca letos sodeloval tudi na hišnih preiskavah v Španiji,
  • v Sloveniji je bilo zaseženih še dodatnih 200.000 evrov gotovine.

Predkazenski postopek od začetka preiskave usmerja Specializirano državno tožilstvo RS. Za kaznivo dejanje Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, je zagrožena zaporna kazen od enega do desetih let, v kolikor je kaznivo dejanje storjeno v hudodelski združbi pa od petih do petnajstih let. Za kaznivo dejanje Nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, je zagrožena zaporna kazen od šest mesecev do petih let, če je kaznivo dejanje storjeno v hudodelski združbi, pa od enega do desetih let.