Sorodne objave

 

Kriminalisti in policisti Policijske uprave Novo mesto so v sodelovanju s kriminalisti in policisti več policijskih uprav in Generalne policijske uprave, v torek, 18. 5. 2021, prijeli več osumljencev kriminalne združbe, ki je izvrševala kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog ter kaznivo dejanje pranja denarja.

Bozicnik Lavric

Video: Podrobnosti kriminalistične preiskave ste na današnji novinarski konfereci predstavila France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto, in Uroš Lavrič, vodja Oddelka za kriminalne združbe v Sektorju za organizirano kriminaliteto Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave.

V začetku 2018 so nas tuji varnosti organi - ameriška Uprava za boj proti drogam (DEA) - obvestili, da so zaznali posameznike iz Slovenije, ki so se na območju Dominikanske republike dogovarjali za nakup večje količine prepovedane droge kokain.

Z mednarodnim policijskim sodelovanjem z varnostnimi in pravosodnimi organi Srbije, Nemčije, Italije, ZDA in ostalih evropskih držav smo potrdili, da gre za organizirane in med seboj povezane posameznike.

Kriminalno združbo je vodil 36-letni Ljubljančan, ki je bil zadolžen za nabavo prepovedane droge (tudi iz Dominikanske republike) in je skrbel za organizacijo delovanja hudodelske združbe – osumljence je razporejal in prerazporejal na opravljanje določenih nalog, povezanih s hranjenjem in preprodajo prepovedane droge. Prepovedano drogo je tudi sam prodajal svojim zaupnikom. Prav tako je od enega izmed podrejenih prevzemal denar od izkupička od prodaje.

PU Novo mesto zasezena droga 1

Osumljenci so se ukvarjali s prodajo prepovedanih drog v večjih količinah, kakor tudi z ulično prodajo in preprodajo. Njihove vloge so bile razdeljene in točno določene.

Tako so na primer eni skrbeli za varnost vodje kriminalne združbe in ga opozarjali na morebitno prisotnost policije v času njegovih sestankov, kjer so se dogovarjali o nabavi in preprodaji prepovedane droge, drugi so skrbeli za skladišče, prenašanje v skladišče, razpakiranje in ponovno pakiranje ter pripravo za nadaljnjo prodajo, tretji so skrbeli za oskrbo kurirjev, ki so prepovedano drogo prenašali na določene lokacije do prodajalcev ipd.

V torek, 18. 5. 2021, so policisti in kriminalisti na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Krškem pri osumljencih opravili 18 hišnih preiskav (stanovanj, stanovanjskih hiš, osebnih vozil in garaž).

Pri hišnih preiskavah so odkrili skladišče, kjer so zasegli nekaj manj kot 79 kg različnih prepovedanih drog, namenjenih oskrbi slovenskega tržišča, in sicer kokaina, heroina, amfetamina, sredstva za mešanje oz. povečanje količine paracetomol, stiskalnic, kalupov in ostale opreme za mešanje in ponovno stiskanje ter pakiranje prepovedanih drog. Pri ostalih hišnih preiskavah so policisti in kriminalisti zasegli še manjše količine prepovedanih drog, prenosne telefone, SIM kartice, razne beležke, denar ipd.

Analize prepovedanih drog še potekajo, na osnovi razpoložljivih podatkov pa ocenjujemo, da je vrednost zasežene droge nekaj milijonov evrov.

Skupaj so kriminalisti pridržali 17 osumljencev, slovenskih državljanov, ki so jih ovadili za 16 kaznivih dejanj, povezanih s prepovedano drogo; 9 osumljencev so privedli na zaslišanje na Okrožno sodišče Krško. Preiskovalni sodnik je za deveterico odredil pripor.

7 osumljencev iz te združbe so kriminalisti ovadili tudi za kaznivo dejanje pranja denarja. Z drugimi, zaenkrat še neidentificiranimi člani mednarodne hudodelske združbe, ki je delovala na območju Italije, Nemčije, Srbije in Slovenije, so v obdobju (najmanj) od 1. 6. 2019 do 24. 8. 2019 organizirali in sodelovali pri prenosih večjih količin denarja, pridobljenega z izvrševanjem kaznivih dejanj, povezanih s preprodajo prepovedanih drog.

PU Novo mesto zasezena droga 4

Osumljencem smo v Srbiji, z odličnim sodelovanjem z Upravo kriminalistične policije Republike Srbije, zasegli skoraj milijon evrov gotovine.

Osumljenci so stari od 30 do 53 let. Večino osumljencev je policija v preteklosti že obravnavala za kazniva dejanja, povezana s prepovedanimi drogami in pranjem denarja.

Po ugotovitvah policije je bil osnovni motiv izvrševanja kaznivih dejanj zaslužek. Vsi osumljeni so brez redne zaposlitve, preprodaja prepovedanih drog in pranje denarja pa so jim omogočali lagodno življenje.

Kriminalistično preiskavo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Krškem. Med preiskovanjem kaznivih dejanj so kriminalisti uporabljali prikrite preiskovalne ukrepe, poteka tudi finančna preiskava.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, Kazenski zakonik predvideva zaporno kazen od 5 do 15 let. Osumljence smo ovadili za kvalificirano obliko kaznivega dejanja, ker so delovali v hudodelski združbi.

Za kaznivo dejanja pranja denarja je zagrožena zaporna kazen od 1 do 10 let.

Slovenska policija obravnavala več kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, storjenih v okviru organizirane kriminalitete

Boj proti trgovini s prepovedanimi drogami je ena glavnih prednostnih nalog v boju proti kriminalu v Evropski uniji (EU) in tudi prednostna naloga Europola.

Po oceni Europola organizirane kriminalne združbe na področju prepovedanih drog ustvarijo letni dobiček vsaj 110 milijard evrov, kar je tudi glavni motiv članov kriminalnih združb, da izvršujejo tovrstna kazniva dejanja. S prepovedanimi drogami so vse bolj povezana nasilna kazniva dejanja (izsiljevanja, umori, ugrabitve,..), kazniva dejanja pranja denarja in korupcije.

EU postaja vodilna destinacija za trgovino s kokainom, kar se kaže v visokih količinah zasežene droge. Posledično postaja trgovina s kokainom ena ključnih dejavnosti kriminalnih združb, ki delujejo v EU.

Trgovina s sintetičnimi prepovedanimi drogami se razlikuje od trgovanja z ostalimi vrstami prepovedanih drog predvsem v tem, da poteka njihova proizvodnja večinoma v državah EU in da poteka distribucija iz evropske ravni na svetovne trge.

Ocenjuje se, da je trg s heroinom stabilen, tihotapljenje večjih količin heroina pa poteka po ustaljenih poteh, kjer je ena od pomembnejših balkanska pot iz Turčije preko držav Zahodnega Balkana v države EU.

PU Novo mesto zasezena droga 6

Vpliv krize epidemije covid-19 je bil na trge prepovedanih drog zelo omejen. Zaznane so bile začetne motnje v dobavi prepovedanih drog, lokalni ponudbi in spremembi čistosti določenih prepovedanih drog. Organizirane kriminalne združbe so se nato hitro prilagodile spremembam, tako da večjega vpliva zaradi omejevalnih ukrepov v povezavi s covid-19 na trgu prepovedanih drog ni bilo.

Odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, ki jih izvršujejo mednarodne organizirane kriminalne združbe, je ena od prednostnih nalog slovenske policije. Trgovina s prepovedanimi drogami, ki prinaša kriminalnim združbam ogromen zaslužek, ki ga poskušajo nato ''oprati'' oz. legalizirati, je zato najpogostejši predmet kriminalističnih preiskav s področja organizirane kriminalitete.

V zadnjem obdobju ima večina preiskav s področja prepovedanih drog mednarodne razsežnosti, zaradi česar je mogoče trgovino s prepovedanimi drogami učinkovito omejevati le z okrepljenim sodelovanjem vseh vpletenih držav, tako v okviru policijskega, kakor tudi pravosodnega sodelovanja.

Uspešno zaključene mednarodne kriminalistične preiskave potrjujejo, da so v Sloveniji delujoče kriminalne združbe pomemben dejavnik pri tihotapstvu prepovedane droge heroin na balkanski poti, tihotapstvu sintetične droge amfetamin in snovi za redčenje iz Nizozemske in Belgije, kot tudi pri tihotapstvu kokaina iz Južne Amerike.

Mednarodno sodelovanje je zato ključnega pomena za uspeh preiskav, pri čemer gre tako za skupno preiskovanje konkretnih zadev, kot tudi za izmenjavo operativnih podatkov preko varnih kanalov Interpola in Europola.

Statistični podatki za letošnje leto izkazujejo izredno uspešno delo slovenske policije na področju preprečevanja ponudbe prepovedanih drog.

Tako je bilo v letošnjem prvem polletju evidentiranih skoraj 78 % več kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, storjenih v okviru organizirane kriminalitete (137/77), kot v enakem primerjalnem obdobju lani. Prav tako v istem primerjalnem obdobju beležimo 24 % porast obravnavanih kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, ki so brez zaznave indikatorjev organizirane kriminalitete (651/526).