Sorodne objave

 

V okviru programa slovenskega razvojnega sodelovanja so od 29. junija do 2. julija 2021 v Severni Makedoniji potekale delavnice, potrebne za razvoj zmogljivosti pri izvajanju finančnih preiskav in za odvzem premoženjske koristi in premoženja nezakonitega izvora storilcem kaznivih dejanj.

ADJ razvojni 980x551

Evropska unija posebno pozornost namenja preprečevanju in boju proti organiziranem in težkem kriminalu skozi pospeševanje aktivnosti organov preiskovanja in pregona v smeri odvzema premoženjske koristi iz kaznivih dejanj in premoženja nezakonitega izvora. To vprašanje je pomembno znotraj EU, kakor tudi pri vključevanju Republike Severne Makedonije v Evropsko unijo. Finančne preiskave bodo eden od ključnih kazalnikov, ki jih bo EU spremljala pri ocenjevanju izpolnitve kriterijev članstva v EU.

Finančne preiskave so obsežno strokovno interdisciplinarno področje, kjer se skozi slovensko razvojno sodelovanje že več let nudi podpora organom preiskovanja in pregona v Severni Makedoniji, tokrat pa je delo potekalo z izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj na področju analitike in standardnih operativnih postopkov pri izvajanju finančnih preiskav. V delavnicah je aktivno sodelovalo 32 predstavnikov vseh pristojnih makedonskih institucij: Ministrstvo za notranje zadeve, državno tožilstvo, finančna policija, carinska uprava, davčna uprava in urad za preprečevanja pranja denarja. Tudi na slovenski strani je Slovenija zagotovila celovito sodelovanje – sodelovali so predstavniki ključnih slovenskih organov za izvajanje finančnih preiskav: Ministrstvo za notranje zadeve in Policija, SDT in FURS.

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z državnim tožilstvom, Finančno upravo, Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.

Foto: Center za evropsko prihodnost