Sorodne objave

 

Generalni direktor policije dr. Anton Olaj, predsednik uprave DARS-a mag. Valentin Hajdinjak in član uprave DARS-a dr. Peter Gašperšič so danes, 2. avgusta 2021, podpisali izvedbeni dogovor o medsebojnem sodelovanju. Ključni poudarki sporazuma so vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti na določenih odsekih avtocest in hitrih cest, boljše sodelovanje, koordinacija in učinkovitejša izmenjava informacij.

S podpisom današnjega izvedbenega dogovora med Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji in Policijo smo konkretizirali prednostne naloge sporazuma, ki so poleg zgoraj omenjenih tudi naslednje: zagotavljanje večje prisotnosti policije na avtocestah in hitrih cestah, postopno popolnjevanje delovnih mest v novoustanovljenih Specializiranih enotah avtocestne policije, zagotavljanje specialne opreme za nadzor prometa in specialnih vozil ter nastanitvenih prostorov policije.

20210802 100615
Naj omenimo še, da je 1. aprila 2021 začela delovati Uprava avtocestne policije, ki je takoj pričela s pripravami na ustanovitev Specializiranih enot avtocestne policije. Prva od petih predvidenih specializiranih enot avtocestne policije je z operativnim delom pričela 1. junija in sicer SEAP Ljubljana. Slednja deluje na delu primorske, dolenjske in štajerske avtoceste ter gorenjskega kraka.

Po dveh mesecih delovanja rezultati dela enote avtocestne policije kažejo dobro usmerjeno delo v ugotavljanje najhujših kršitev ter obvladovanje varnostne problematike na avtocestah.